Vi bekjemper diskriminering på Airbnb på en ny måte

Vi lanserer Project Lighthouse for å avdekke, måle og overvinne diskriminering.
Av Airbnb 15. jun. 2020
Leselengde 9 min
Oppdatert 13. des. 2022

Høydepunkter

  • Project Lighthouse skal hjelpe oss med å forstå når og hvordan rasediskriminering skjer på Airbnb.

  • Vi samarbeider med borgerrettighetsgrupper for å sikre at vi tar disse viktige skrittene på en gjennomtenkt måte.

  • Vi samarbeider også med ledende personvernorganisasjoner for å bidra til at alles personvern respekteres.

Redaktørens anmerkning: I desember 2022 lanserte vi en ny oppdatering med informasjon om de første funnene fra Project Lighthouse, i tillegg til andre ting vi jobber med for å bekjempe diskriminering. Se mer her.

Målet vårt har alltid vært å skape en verden der alle kan føle seg hjemme hvor som helst. Rasisme, hat og diskriminering strider imot alt vi tror på som selskap og globalt fellesskap. Siden 2016 har vi fjernet 1,3 millioner personer fra Airbnb fordi de har nektet å forplikte seg til å behandle andre uten fordommer, men det er fremdeles mye igjen å gjøre.

Økt forståelse av når og hvordan diskriminering skjer, er en viktig del av arbeidet vårt for å motvirke det. Derfor vil vi gjerne fortelle om det nye, banebrytende initiativet vårt, Project Lighthouse. Vi lanserer prosjektet i USA for å avdekke, måle og overvinne diskriminering ved bestilling og utleie hos Airbnb.

Hvis dere har spørsmål om Project Lighthouse og hva det har å si for dere, kan dere se om dere finner svaret her.

Hvordan fungerer Project Lighthouse?
Diskriminering er basert på oppfatning, og på Airbnb oppfatter folk etnisitet ut ifra ting som fornavn og profilbilde. Sammen med borgerrettighetsorganisasjoner som Color Of Change og Upturn starter vi undersøkelser for å forstå når og hvor rasediskriminering skjer på plattformen vår, og ser på effektiviteten til retningslinjene som skal motvirke diskriminering.

Hvordan utviklet Airbnb Project Lighthouse?
Vi har utviklet Project Lighthouse med innspill fra ledende borgerrettighetsgrupper og personvernorganisasjoner, blant annet Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network og Upturn, for å sikre at vi gjør dette viktige arbeidet på en måte som er både hensynsfull og tar alles personvern på alvor.

Hvem kan delta?
Prosjektet er foreløpig begrenset til verter og gjester i USA.

Når blir Project Lighthouse lansert?
Undersøkelsene er planlagt å begynne i september, og alle verter og gjester får mulighet til å velge det bort. Siden 30. juni har vi sendt ut informasjon om hvordan prosessen fungerer, og hvordan du kan velge bort å delta. Alle får minst 30 dagers varsel om å velge bort programmet hvis de ikke vil delta.

Hvordan ønsker Airbnb å bruke informasjonen min?
Dette prosjektet måler diskriminering som er basert på oppfatning. Folk baserer ofte oppfatningen sin av noens etnisitet på navnet og utseendet til personen. For å få innsikt i disse oppfatningene deler vi derfor Airbnb-profilbilder med tilhørende fornavn med en uavhengig samarbeidspartner som ikke er del av Airbnb. Denne samarbeidspartneren arbeider under streng taushetsplikt, så det er forbudt for dem å dele denne informasjonen med andre.

Samarbeidspartneren ser på bildene og fornavnene og oppgir hvilken etnisitet de oppfatter at den aktuelle personen har. Deretter deler de disse oppfatningene med et spesialisert team hos Airbnb som utelukkende arbeider med antidiskriminering. Før oppfatningene deles, fjernes all informasjon som knytter den oppfattede etnisiteten til en konto, deriblant bildet, fornavnet og andre opplysninger som kan brukes til å finne ut hvilken Airbnb-konto de tilhører. Airbnb kommer ikke til å knytte oppfattet etnisitet til spesifikke kontoer, eller rette seg mot deg basert på denne informasjonen.

Vi kommer til å bruke samarbeidspartnerens oppfatninger til å for eksempel finne ut om reservasjoner fra personer som blir oppfattet som en bestemt etnisitet, blir avslått oftere enn andre. Dette arbeidet kan hjelpe oss med å utvikle nye funksjoner og retningslinjer som kan utbedre eventuelle forskjeller. Vi samarbeider med borgerrettighets- og personvernorganisasjoner for å sikre at vi gjør dette arbeidet på en måte som både er hensynsfull og som respekterer alles personvern.

Kommer Airbnb til å bruke en algoritme, ansiktsgjenkjenningsteknologi eller maskinlæring?
Nei. Vi mener at den beste måten å bestemme informasjon om oppfattet etnisitet på er ved hjelp av menneskelig oppfatning og ikke maskinlæring. Bruk av algoritmer, ansiktsgjenkjenningsteknologi eller maskinlæring for noe så følsomt som hudfarge krever nøye vurdering og innspill fra blant annet borgerrettighets- og personvernorganisasjoner. Hvis vi skulle vurdere det, ville vi ha bedt om råd og hjelp fra slike organisasjoner og i tillegg sørget for å informere dere.

Profilbilder vises ikke før det er bekreftet en bestilling. Hvorfor planlegger dere å bruke profilbilder til forskning?
Selv om profilbilder har blitt fjernet fra den innledende bestillingsprosessen, er vi interessert i å forstå hvordan profilbilder kan påvirke andre aspekter av brukernes interaksjoner på plattformen når det gjelder ting som kanselleringer eller anmeldelser.

Hvordan tar Airbnb hensyn til personvernet mitt?
Før vi analyserer informasjon om oppfattet etnisitet, blir all informasjonen atskilt fra profilen din – det vil si at informasjonen ikke lenger kan knyttes til en spesifikk Airbnb-konto. Vi kommer ikke til å bruke denne informasjonen til å endre noens individuelle opplevelse som vert eller gjest på Airbnb, og vi kommer ikke til å bruke denne informasjonen til annet enn antidiskrimineringsarbeid eller til bruk i forbindelse med markedsføring eller annonsering. Vi analyserer mønstre i en større skala.

Hvorfor kunngjør Airbnb Project Lighthouse nå?
Vi har jobbet med dette prosjektet i nesten to år og planla opprinnelig å lansere initiativet i slutten av 2020. De siste hendelsene i USA har imidlertid tvunget oss til å gå raskere frem. Selv om Airbnb allerede undersøker selvrapporterte enkelttilfeller av diskriminering, har vi for øyeblikket ingen metode for å måle større trender og mønstre knyttet til diskriminering som kan skje på tvers av alle Airbnb-funksjoner. Disse enkelttilfellene av diskriminering kan være symptomer på et større gjennomgripende problem, og vi ønsker å bekjempe begge deler.

Hva skjer hvis Airbnb avdekker urettferdighet?
Project Lighthouse er en del av vårt pågående arbeid for å forebygge og motvirke diskriminering på Airbnb. Alt vi oppdager, blir brukt til å utvikle nye funksjoner og retningslinjer som skal skape en mer rettferdig opplevelse på plattformen og fremme målet vårt om å skape økt tilhørighet.

Det finnes også andre typer diskriminering. Hvorfor fokuserer Airbnb på hudfarge?
Vi er imot alle typer diskriminering, ikke bare diskriminering ut ifra hudfarge, og ikke bare diskriminering mot en spesifikk gruppe mennesker. Vi har satt oss som mål å arbeide mot diskriminering ut ifra hudfarge, nasjonalitet, alder, kjønn, kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonshemninger og familiestatus. Alle disse er saker som påvirker verter og gjester i hele verden. Dette er en del av en større kamp.

Hvordan velger jeg vekk Project Lighthouse?
Du kan når som helst endre innstillingene dine under personvern og deling. Hvis du melder deg ut, blir ikke lenger opplysningene dine innhentet til bruk av Project Lighthouse. Vi ber deg likevel tenke over at opplysningene fra deg er til stor hjelp for oss i arbeidet, siden du hjelper oss med å skape et nytt referansepunkt som vi kan bruke til å oppdage, måle og motvirke diskriminering på Airbnb. Før vi analyserer informasjon om antatt hudfarge, skiller vi all informasjon fra profilen din. På denne måten kan ingenting knyttes til din spesifikke Airbnb-konto.

Hva gjør Airbnb for å hjelpe andre selskaper med å bekjempe diskriminering?
Teknologibedrifter har et enormt ansvar for å gi en opplevelse som er rettferdig for alle. Målet vårt er at Project Lighthouse skal ha en innvirkning også utenfor Airbnb. Derfor deler vi metoden bak prosjektet i et offentlig tilgjengelig teknisk dokument. Vi håper dokumentet kan brukes som en mal av andre selskaper, og at det kan være et utgangspunkt for flere innovasjoner rettet mot å måle diskriminering samtidig som man tar hensyn til brukernes personvern.

Hva har Airbnb gjort så langt for å motvirke diskriminering?
I løpet av de siste par årene har vi innført flere endringer på Airbnb som skal bekjempe diskriminering. Dette er noen av dem:

  • Retningslinjene våre mot diskriminering: Alle som bruker Airbnb må godta fellesskapsforpliktelsen og retningslinjene mot diskriminering. Hvis du har opplevd diskriminering, så undersøker vi problemet, iverksetter tiltak og, om nødvendig, hjelper vi deg med å finne et annet sted å bo.
  • Profilbildebeskyttelser: Vi har alle fordommer. Men selskaper som Airbnb kan gjøre mer for å skape verktøy som bidrar til å hindre at folk tar beslutninger basert på disse fordommene. Dette er en av årsakene til at gjestenes profilbilder ikke vises til verter før etter at en bestilling er bekreftet, noe som oppmuntrer til mer objektive beslutninger fra verter.
  • Objektive bestillinger: Øyeblikkelig bestilling gjør det mulig å bestille et utleiested umiddelbart. Dette gjør prosessen enklere for verter og sikrer gjestene en objektiv prosess. Millioner av utleiesteder kan bestilles på denne måten, og flere blir lagt til hele tiden.
  • Eget antidiskrimineringsteam: Airbnb har et spesialisert team som jobber med å innføre endringer på plattformen vår som bidrar til å forebygge og håndtere diskriminering. Project Lighthouse og profilbildebeskyttelse er blant initiativene de jobber med.

Project Lighthouse alene får ikke slutt på diskriminering på plattformen vår, men det er et viktig trinn som kan hjelpe oss med å identifisere diskriminering som ellers ville gå uoppdaget hen. Og dette er bare ett av mange tiltak vi jobber med for å gjøre Airbnb mer rettferdig for alle.

Takk for at du er medlem av fellesskapet og for at du samarbeider med oss for å skape en verden hvor alle kan føle seg hjemme hvor som helst.

Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

Høydepunkter

  • Project Lighthouse skal hjelpe oss med å forstå når og hvordan rasediskriminering skjer på Airbnb.

  • Vi samarbeider med borgerrettighetsgrupper for å sikre at vi tar disse viktige skrittene på en gjennomtenkt måte.

  • Vi samarbeider også med ledende personvernorganisasjoner for å bidra til at alles personvern respekteres.

Airbnb
15. jun. 2020
Var dette nyttig?