AirCover

Den mest omfattende reisebeskyttelsen.
Alltid inkludert.
Kun på Airbnb.

AirCover

Den mest omfattende reisebeskyttelsen.
Alltid inkludert.
Kun på Airbnb.

AirCover tilbyr alle gjester fire beskyttelser under hvert opphold

Bestillingsgaranti

Hvis en vert mot formodning må kansellere bestillingen 30 dager før innsjekking eller senere, finner vi et lignende eller bedre hjem til deg, eller så får du pengene tilbake.

Innsjekkingsgaranti

Hvis du ikke kan sjekke inn i hjemmet ditt, og verten ikke kan løse problemet, finner vi et lignende eller bedre hjem til deg med samme varighet som det opprinnelige oppholdet, eller så får du pengene tilbake.

Nøyaktighetsgaranti

Hvis du på noe tidspunkt i løpet av oppholdet ditt oppdager at utleiestedet ikke er som beskrevet i annonsen, for eksempel at kjøleskapet ikke fungerer, og verten ikke kan fikse det på en enkel måte, eller at det har færre soverom enn det som er oppført, har du tre dager på deg til å melde ifra. Da finner vi et lignende eller bedre hjem til deg, eller så refunderer vi deg.

Døgnåpen sikkerhetstelefon

Hvis du noen gang føler deg utrygg, får du prioritert tilgang til sikkerhetsmedarbeidere med spesialopplæring, døgnet rundt.
Her finner du utfyllende informasjon om hvordan AirCover beskytter bestillinger og eventuelle unntak som gjelder.

Bare Airbnb gir deg AirCover

AirbnbKonkurrenter
Bestillingsgaranti
Innsjekkingsgaranti
Nøyaktighetsgaranti
Døgnåpen sikkerhetstelefon
Fordeler ved AirCover sammenlignet med omfattende beskyttelser som tilbys gratis av de største konkurrentene våre per mars 2022.

Alle bestillinger kommer med AirCover

Svar på dine spørsmål

Finner du ikke det du leter etter? Besøk hjelpesenteret.

Det finnes AirCover for verter også

Interessert i vertskapsrollen? AirCover for verter gir deg sikkerheten du trenger for komme i gang.
Les mer om vertskapsrollen