Firmainformasjon

Provider for nettstedet:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell og Andrea Finnegan
MVA-ID: IE9827384L
Handelsregisternummer: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Kontakt oss:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.no/help/contact_us

Avtalepart for betalingstjenester for brukere med bosted eller etableringssted i Storbritannia, Sveits og Russland:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
Storbritannia

Organisasjonsnummer: 09392688
Direktører: Quent Rickerby, Bart Rubin og Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority som et 'Electronic Money Institution' med referansenummer 900596.

Avtalepart for betalingstjenester for brukere med bosted eller etableringssted i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg

Organisasjonsnummer: B230618
Direktører: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin og Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. er godkjent og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (omtalt som "CSSF") med referansenummer Z21.

Du kan få tilgang til Europakommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsning her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Merk at Airbnb ikke er forpliktet til å bruke et alternativt tvisteløsningsorgan for å løse tvister med forbrukere.

Informasjon om gjennomsnittlig antall månedlige aktive sluttbrukere i EU:

I henhold til artikkel 24 nr. 2 i forordningen om digitale tjenester (DSA) skal internettbaserte plattformer offentliggjøre "informasjon om gjennomsnittlig antall månedlige aktive sluttbrukere av tjenesten i unioinen" innen 17. februar 2023 og hver sjette måned etter det.

I overensstemmelse med bestemmelsene i DSA, herunder betraktning 77, har vi beregnet gjennomsnittlig antall månedlige aktive sluttbrukere i EU for perioden 1. februar 2023 - 31. juli 2023 til å være ca. 38.8M.

Vi skal fortsette å overvåke utviklingen, og vi kommer til å offentliggjøre informasjon om gjennomsnittlig antall månedlige aktive sluttbrukere av tjenesten vår i EU hver sjette måned i samsvar med artikkel 24 nr. 2 i DSA.