AirCover for verter
AirCover for verter
AirCover for verter
AirCover for verter
AirCover for verter
AirCover for verter

Beskyttelse fra A til Å. Alltid inkludert. Kun på Airbnb.

Ansvarsforsikring på 1 mill. USD

Du er beskyttet, selv i sjeldne tilfeller der en gjest blir skadet.

Skadedekning på 1 mill. USD

Vi dekker skader gjester forårsaker på stedet ditt og tingene dine, inklusive verdigjenstander.

Kjæledyrskader

Ingen grunn til bekymring: Uventet skade forårsaket av firbeinte gjester er dekket.

Grundig rengjøring

Vi kompenserer uventede rengjøringskostnader.

Tapt inntekt

Airbnb refunderer tapt inntekt hvis du må kansellere bestillinger på grunn av skade.

14 dagers rapporteringsvindu

Du har nå 14 dager på deg til å rapportere skade, selv om du har flere bestillinger på rad.

Rask erstatning

Du får raskt erstatning for skader forårsaket av gjester, vanligvis innen to uker.

Raskere hjelp til Superhoster

Superhoster får tilgang til egen kundeservicelinje med høyere prioritet.

Bare Airbnb gir deg AirCover

AirbnbKonkurrenter
Ansvarsforsikring på 1 mill. USD
Skadedekning på 1 mill. USD
Kjæledyrskader
Grundig rengjøring
Tapt inntekt
14 dagers rapporteringsvindu
Raskere erstatning
Raskere hjelp til Superhoster
De viktigste fordelene med AirCover for verter sammenlignet med gratis tilbud fra våre største konkurrenter per 21. november.
Når du er vertskap på Airbnb, er du beskyttet.

Svar på dine spørsmål.

Finner du ikke det du leter etter? Besøk hjelpesenteret.
kan du lese mer om AirCover for verter, hva programmet har å by på, og hvilke vilkår som gjelder.

Prøv vertskap på Airbnb

Bli vertskap. Vi hjelper deg hvert steg på veien.