Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.

Betalinger og utbetalinger

 • Fellesskapets retningslinjer

  Unngå bedrageri, svindel og misbruk

  Vi jobber for å beskytte integriteten til Airbnb-plattformen, og for å redusere risikoen og tapene forbundet med svindel, bedrageri og misbruk ved å iverksette tiltak mot de som bryter reglene.
 • Veiledninger

  Depositum

  Depositumer kan kreves enten av Airbnb eller av verten. De kan være basert på fasilitetene på stedet og/eller reservasjonens tidspunkt.
 • Veiledninger

  Innkreving av gebyrer utenfor Airbnb

  Som regel kan ikke verter kreve inn ytterligere gebyrer eller avgifter utenfor Airbnb-plattformen, med mindre det er uttrykkelig godkjent av Airbnb.
 • Regler

  Regelverk som påvirker finansinstitusjoner i Russland og Hviterussland

  På grunn av nyere regelverk kan Airbnb ikke lenger behandle transaksjoner tilknyttet visse finansinstitusjoner i Russland og Hviterussland.