Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Unngå bedrageri, svindel og misbruk

Vi jobber for å beskytte integriteten til Airbnb-plattformen, og for å redusere risikoen og tapene forbundet med svindel, bedrageri og misbruk ved å iverksette tiltak mot regelbrytere.

Ting vi tillater

  • Visse betalinger utenfor nettstedet: Visse betalinger utenfor nettstedet er tillatt bare når Airbnb har gitt tillatelse på forhånd, og gjestene blir informert om dette før de bestiller. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: innkreving av lokal skatt eller utleieskatt, gebyrer for "all-inclusive" på timeshare- eller feriesteder, depositum eller tilleggsgebyrer for ting som kjæledyr, parkeringsservice, trådløst nettverk, treningsområder, frokost osv.

Dette tillater vi ikke

  • Utpressing: Verter og gjester får ikke bruke direkte eller indirekte trusler for å tvinge frem et tiltenkt resultat (for eksempel betaling, anmeldelse osv.) fra en person eller gruppe.
  • Aktivitet utenfor plattformen: Verter og gjester får ikke kommunisere, dele personlig kontaktinformasjon, betale eller be om betaling for en reservasjon eller opplevelse utenfor Airbnbs plattform.
  • Misbruk av kupong og henvisninger: Verter og gjester får ikke prøve å misbruke Airbnbs kupong- og henvisningsprogram.
  • Refusjoner uten svindel: Verter og gjester får ikke prøve å misbruke refusjonsordningen eller komme med falske refusjonskrav.

Les mer om retningslinjene for personlig innkreving av gebyrer.

Vi er her for å hjelpe deg

Ta kontakt med oss hvis du er vitne til eller opplever adferd som strider mot retningslinjene våre.

Selv om disse retningslinjene ikke dekker alle mulige scenarier, fungerer de som en generell veiledning om Airbnbs retningslinjer for fellesskapet.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg