Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Regler

Merverdiavgift (mva.) og hva som gjelder for deg

Merverdiavgift (mva.) er en avgift som legges til varer og tjenester. I visse land kan slik skatt omtales som skatt på varer og tjenester (GST), tjenesteskatt eller forbruksskatt (i denne artikkelen brukes samlebetegnelsen "mva.").

Avhengig av landet du bor i eller beliggenheten til utleiestedet er Airbnb pålagt å legge til mva. på Airbnbs tjenestegebyr for reservasjonen din i land som beskatter tjenester som leveres elektronisk.

Legg til mva.- eller skattenummer

I visse land er det ikke sikkert du blir belastet for mva. på Airbnbs tjenestegebyr hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise. Du må imidlertid fortsatt selv vurdere mva. og føre opp transaksjonen i mva.-meldingen, avhengig av den lokale skattelovgivningen der du befinner deg.

Legg til mva. eller organisasjonsnummer (ev. skattenummer) på kontoen under Betalinger og utbetalinger for å gi oss beskjed om at du er registrert i merverdiavgiftssenteret.

For verter

  1. Legg til mva.- eller organisasjonsnummer her.

For gjester som bestiller jobbreiser

  1. Legg til bedriftens mva.- eller organisasjonsnummer her.
  2. Klikk i boksen ved siden av "Er dette en jobbreise?" når du sender bestillingsforespørselen.

Les mer om hvordan du finner mva.-fakturaen.

Gjester

Det belastes mva. på gjestens tjenestegebyr for en reservasjon. Hvis du endrer reservasjonen din, justeres mva. for å reflektere eventuelle endringer i tjenestegebyret.

Verter

Det belastes mva. på vertens tjenestegebyr for en reservasjon. Hvis en reservasjon endres, justeres mva. for å reflektere eventuelle endringer i tjenestegebyret.

Avhengig av landet du bor i eller beliggenheten til utleiestedet ditt, kan du måtte beregne mva. (eller andre skatter som utleieskatt) på overnattings- og/eller opplevelsestjenestene du tilbyr gjestene. Finn ut mer om hvordan skatt fungerer for verter.

Vi oppfordrer deg til å rådføre deg med en skatterådgiver hvis du trenger hjelp med å beregne mva. på tjenestene du tilbyr.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen her er kun en generell veiledning, som ikke tar hensyn til dine personlige omstendigheter. Den er ikke ment som skatterådgivning og skal ikke forståes som sådan. Hvis du har spørsmål om skatt, foreslår vi at du kontakter en skatterådgiver eller lokale skattemyndigheter.

Vær oppmerksom på at vi ikke oppdaterer denne informasjonen i sanntid. Derfor bør du undersøke og bekrefte om lover, skattesatser eller prosedyrer har endret seg nylig.

Land

Albania

Hvis du er kunde i Albania, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Armenia

Hvis du er kunde i Armenia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-regisrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted .

Australia

Hvis du er kunde i Australia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 10 % mva.

Hvis du er GST-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet GST på Airbnbs tjenestegebyrer. Du kan imidlertid fortsatt hende du må føre opp beløpet på GST-meldingen. Hvis du vil fortelle oss at du er GST-registrert, legger du til det australske organisasjonsnummeret ditt her.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Østerrike

Hvis du er kunde i Østerrike, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Bahamas

Hvis du er kunde på Bahamas, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 12 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert på Bahamas, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Belgia

Hvis du er kunde i Belgia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Brasil

Hvis du er kunde i Brasil, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 2,9 % ISS, 7,6 % COFINS og 1,65 % PIS (som resulterer i en samlet skattesats på 12,15 %), uavhengig av skattestatusen din.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Bulgaria

Hvis du er kunde i Bulgaria, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Canada

Hvis du er kunde i Canada, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 5 % GST.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Chile

Hvis du er kunde i Chile, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 19 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert i Chile, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til det chilenske skattenummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Vær oppmerksom på at hvis du oppgir det chilenske skattenummeret ditt til oss, kan vi måtte oppgi slike opplysninger chilenske skattemyndigheter. Du kan lese mer om de chilenske mva.-reglene her.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisiellenettsted.

Colombia

Hvis du er kunde i Colombia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 19 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert i Colombia, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til det colombianske skattenummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Vær oppmerksom på at vi kan måtte oppgi at du er kunde hos Airbnb, til de colombianske skattemyndighetene.

Du kan finne ut mer om colombianske skatter her eller besøke skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Kroatia

Hvis du er kunde i Kroatia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 25 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Kypros

Hvis du er kunde på Kypros, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 19 % mva.

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Tsjekkia

Hvis du er kunde i Tsjekkia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva.

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Danmark

Hvis du er kunde i Danmark, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 25 % MVA.

Hvis du er momsregistrert (mva.) eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet moms for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på momsinnberetningen. Legg til momsnummeret her for å gi oss beskjed om at du er momsregistrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisiellenettsted.

Estland

Hvis du er kunde i Estland, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsite.

Finland

Hvis du er kunde i Finland, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Frankrike

Hvis du er kunde i Frankrike, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisiellenettsted.

Tyskland

Hvis du er kunde i Tyskland, Airbnbs tjenestegebyr underlagt 19 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisiellenettsted.

Georgia

Hvis du er kunde i Georgia er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 18 % mva. (VAT).

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Hellas

Hvis du er kunde i Hellas, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 24 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Ungarn

Hvis du er kunde i Ungarn, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 27 % mva. (VAT).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Island

Hvis du er kunde på Island, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 24 % mva. (VSK).

Hvis du er mva.-registrert eller oppholdet er i forbindelse med en jobb, er det ikke sikkert du blir belastet mva. for Airbnbs tjenestegebyr, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen. Legg til mva.-nummeret (VSK/VASK) ditt her for å gi oss beskjed om at du er mva.-registrert.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisiellenettsted.

Indonesia

Hvis du er kunde i Indonesia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 11 % mva.

Legg til mva.-nummeret ditt (NPWP) her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Irland

Airbnbs tjenestegebyr er underlagt 23 % mva. for både kunder og mva.-registrerte virksomheter i Irland.

Du kan legge til mva.-nummeret ditt her.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Italia

Hvis du er kunde i Italia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 22 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Japan

Hvis du er gjest i Japan, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 10 % forbruksavgift (JCT), uavhengig av skattestatusen din.

Hvis du er vert i Japan, er du forpliktet til å rapportere og betale japansk forbruksavgift på Airbnbs tjenestegebyr under systemet for "omvendt avgiftsplikt" i henhold til JCT-loven. Airbnb belaster eller rapporterer ikke JCT på tjenestegebyr for verter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se pånettstedet til skattemyndighetene i Japan.

Kenya

Hvis du er kunde i Kenya, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 16 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Latvia

Hvis du er kunde i Latvia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Litauen

Hvis du er kunde i Litauen, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Luxembourg

Hvis du er kunde i Luxembourg, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 17 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Malaysia

Hvis du er kunde i Malaysia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 6 % mva., uavhengig av skattestatusen din.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Malta

Hvis du er kunde i Malta, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 18 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Mexico

Hvis du er kunde i Mexico, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 16 % mva., uavhengig av skattestatusen din.

Vær oppmerksom på at dersom du er vert, kan Airbnb også være pålagt å innhente og betale mva. på hele overnattingsprisen på dine vegne og rapportere opplysningene dine til de meksikanske skattemyndighetene. Du kan lese mer om skattereglene og forpliktelsene for Airbnb i Mexico her, eller du kan besøke skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Moldova

Hvis du er kunde i Moldova, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Nederland

Hvis du er kunde i Nederland, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

New Zealand

Hvis du er kunde i New Zealand, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 15 % GST.

Hvis du er registrert for GST eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, blir du kanskje ikke belastet GST for Airbnbs tjenestegebyrer, men du må kanskje føre opp beløpet på GST-meldingen din. Legg til IRD-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for GST.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Norge

Hvis du er kunde i Norge, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 25 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skatteetatens offisielle nettsted.

Polen

Hvis du er kunde i Polen, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 23 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Portugal

Hvis du er kunde i Portugal, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 23 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Romania

Hvis du er kunde i Romania, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 19 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Saudi-Arabia

Hvis du er kunde i Saudi-Arabia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 15 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt (TRN)her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Serbia

Hvis du er kunde i Serbia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt (PIB)her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Singapore

Hvis du er kunde i Singapore, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 7 % GST.

Hvis du er registrert for GST eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, blir du kanskje ikke belastet for GST på Airbnbs tjenestegebyrer. Legg til GST-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for GST.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Slovakia

Hvis du er kunde i Slovakia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Slovenia

Hvis du er kunde i Slovenia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 22 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Sør-Afrika

Hvis du er kunde i Sør-Afrika, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 15 % mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Sør-Korea

Hvis stedet for reservasjonen din er i Sør-Korea, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 10 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til organisasjonsnummeret ditt (BRN)her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Spania

Hvis du er kunde i Spania, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 21 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Sverige

Hvis du er kunde i Sverige, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 25 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Sveits

Airbnbs tjenestegebyr underlagt 7,7 % mva. for både kunder og mva.-registrerte virksomheter i Sveits.

Du kan legge til mva.-nummeret ditt her.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Taiwan

Hvis du er kunde i Taiwan, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 5 % mva.

Se her for informasjon om mva. på utleiepris for utleiesteder i Taiwan.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Thailand

Hvis du er kunde i Thailand, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 7 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt (TIN)her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Tyrkia

Hvis du er kunde i Tyrkia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 18 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Ukraina

Hvis du er kunde i Ukraina, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

De forente arabiske emirater

Hvis du er kunde i De forente arabiske emirater, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt (TRN) her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Storbritannia

Hvis du er kunde i Storbritannia, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 20 % mva.

Hvis du er registrert for mva. eller oppholdet ditt er i forbindelse med en jobbreise, er det ikke sikkert du blir belastet mva. på Airbnbs tjenestegebyrer, men det kan hende du må føre opp beløpet på mva.-meldingen din. Legg til mva.-nummeret ditt her for å gi oss beskjed om at du er registrert for mva.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Uruguay

Hvis du er kunde i Uruguay, er Airbnbs tjenestegebyr underlagt 22 % mva., uavhengig av skattestatusen din.

Du kan finne ut mer på skattemyndighetenes offisielle nettsted.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg