Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Bekjempelse av hat, trakassering og diskriminering

Vi ønsker at verter og gjester skal unngå trakassering og diskriminering på opphold og opplevelser.

Dette tillater vi ikke

  • Mobbing og trakassering: Ingen skal utsettes for uønsket atferd, som mobbing, nettmobbing, trakassering eller forfølgelse.
  • Diskriminerende avslag på tjeneste: Verter kan ikke nekte å tilby en tjeneste til en gjest fordi gjesten tilhører en viss gruppe eller kategori, som rase eller religion, som forklart i retningslinjene mot diskriminering.
  • Diskriminerende særbehandling: Verter skal ikke behandle gjester forskjellig eller operere med forskjellige regler for visse gjester på bakgrunn av disse gjestenes medlemskap i en beskyttet gruppe.
  • Truende språk: Ingen skal utsettes for truende språk eller språk som umenneskeliggjør eller hevder at en person er en trussel eller fysisk fare for andre fordi vedkommende tilhører en beskyttet gruppe.
  • Nedsettende, hatefulle ytringer eller nedsettende språk: Ingen skal utsettes for skadelig språk relatert til en persons medlemskap i en beskyttet gruppe, som for eksempel uttrykk for forakt, avsky eller fysiske, psykiske eller moralske mangler.
  • Deadnaming eller feilkjønning: Personer som identifiserer seg som transpersoner, skal ikke refereres til med navnet eller pronomenet de brukte før overgangen, hvis de informerer andre om at de bruker et annet navn og pronomen etter overgangen.
  • Språk med skjult mening eller mikroaggresjoner: Ingen skal utsettes for uttrykk som er dypt forankrede samfunnsstereotyper basert på at de tilhører en beskyttet gruppe.
  • Hatefulle, diskriminerende eller støtende bilder, symboler eller gjenstander: Ingen skal utsettes for bilder som nedverdiger en religion eller en kultur, bilder som inneholder nedsettende språk / språk med skjult mening eller symboler, logoer eller slagord knyttet til ekstremistiske eller hatefulle grupper.

Vi er her for å hjelpe deg

Ta kontakt med oss hvis du er vitne til eller opplever adferd som strider imot retningslinjene våre.

Selv om disse retningslinjene ikke dekker alle mulige scenarier, fungerer de som en generell veiledning om Airbnbs retningslinjer for fellesskapet.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg