Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater
  Slik gir vi verter en plass ved bordet

  Slik gir vi verter en plass ved bordet

  Vi presenterer Airbnbs vertsråd og Airbnbs vertslegat.
  Av Airbnb 30. okt. 2020
  Leselengde 6 min
  Oppdatert 30. okt. 2020

  Når Airbnb nå forbereder seg på å bli et allmennaksjeselskap, prioriterer vi samarbeidet vi har med vertene. Etter å ha samarbeidet med vertsledere fra hele verden, lanserer vi nå et formelt program som skal gi verter en plass ved bordet og mulighet til å ta del i selskapets suksess.

  Programmet består av to like viktige deler:
  • Vertsrådet: En mangfoldig gruppe av Airbnb-verter som regelmessig møter Airbnbs ledelse for å representere vertsfellesskapet og sørge for at vertenes idéer blir hørt.
  • Airbnbs vertslegat: Et fond som skal støtte vertsfellesskapet nå og i fremtiden. Vi forventer at fondet i utgangspunktet skal finansieres med 9,2 millioner aksjer i Airbnb.

  Ved å gi dere en plass ved bordet forplikter vi oss til å investere i programmer og initiativer som støtter vertsfellesskapet, og å sørge for at dere blir hørt når vi nå tar det neste steget som selskap.

  Vi vet dere har spørsmål, så her er noen svar.

  Hvilken rolle har vertsrådet? Hva får de mulighet til å påvirke?
  Rådet skal være Airbnb-vertenes representant i samarbeidet med Airbnbs lederskap. Vi forventer at rådsmedlemmene har månedlige møter med Airbnb, og at de har et offisielt rådsforum
  med styremedlemmer hvert år for å presentere forslag innhentet fra vertsfellesskapet. I tillegg bør rådet dele jevnlige oppdateringer om fremgangen med fellesskapet.

  Et viktig del av rollen deres er å informere om hvordan vi velger å investere Airbnbs vertslegat når det er midler til rådighet. Dette kan være endringer i retningslinjer, stipendprogrammer og nye produktkonsepter. Vertsrådet skal også ha mulighet til å påvirke Airbnbs mål og langsiktige planer før midlene blir tilgjengelige.

  Hvem skal være med i vertsrådet og hvordan ble de valgt?

  I 2021 skal vertsrådet bestå av 10–15 medlemmer fra vertslederprogrammet vårt, deriblant verter som er aktive i fellesskapssenteret. Vi har lagt vekt på å sørge for mangfoldig representasjon med tanke på region, rase, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og type vertskap.

  Den første perioden varer i ett år, og rådet kommer til å være ansvarlig for å utvikle kriterier og valgprosess for fremtidige medlemmer av vertsrådet. Du kan forvente en presentasjon av vertsrådet innen utgangen av året.

  Hvordan skal vertsrådet representere meg overfor Airbnbs ledelse?
  Vertsrådets rolle er å bidra til å sikre at vertene har en plass ved bordet.

  • Det skal være en formell kanal mellom Airbnb-verter og Airbnbs ledelse gjennom å delta i månedlige møter med Airbnb og et offisielt rådsforum hvert år for å presentere vertenes idéer.
  • Rådet skal regelmessig dele beslutninger og oppdateringer fra møtene sine med vertsfellesskapet.
  • Den første gruppen skal også bestemme valgprosessen for fremtidige medlemmer av vertsrådet og utvikle en formell prosess for å innhente idéer fra vertsfellesskapet.
  Vertsrådet bygger videre på de pågående tilbakemeldingsøktene og arbeidsgruppene vi har arrangert for å samle tilbakemeldinger og sikre at stemmene deres blir hørt. Vi ønsker vi å gi rådsmedlemmene mulighet til å prege programmets sentrale aspekter. Vi skal ha de første møtene med de første rådsmedlemmene mot slutten av året, siden vi ønsker å innarbeide veiledningen deres fra begynnelsen av.

  Hvordan sender jeg inn en idé? Hvordan kan jeg vite om den faktisk blir vurdert?
  Vi kommer til å samarbeide med det første vertsrådet om å utvikle en formell prosess for hvordan verter kan sende inn idéer som blir fremlagt for Airbnbs ledelse i offisielle vertsrådsfora. Vi kommer til å fortelle mer om dette når vi introduserer medlemmene i rådet.

  Hva er et legat?
  Et legat er en finansiell enhet som eier midler – i dette tilfellet aksjer – som skal brukes til spesielle formål eller programmer spesifisert av en organisasjon. I mange tilfeller er de tilknyttet ideelle organisasjoner eller universiteter.

  De legger til rette for langsiktig støtte ved å eie en "kapital" (i dette tilfellet er målet 1 milliard USD) og investere rentene eller veksten i kapitalen når disse blir tilgjengelige.

  Her følger et eksempel. Et universitet har et legat på 100 millioner USD, som vokser med 5 % per år i renter. Det gir universitetet en fortjeneste på 5 millioner i året, penger de kan investere i ting som stipend uten å tømme fondet.

  Hva er Airbnbs vertslegat?
  Hvis Airbnb opplever suksess, bør vertene ta del i den suksessen. Vertslegatet er et fond opprettet av Airbnb, som vi i første omgang forventer at skal finansieres av 9,2 millioner aksjer i Airbnb. Hvis og når verdien av legatet når 1 milliard USD, planlegger vi å begynne å bruke beløp som overskrider 1 milliard USD til å finansiere programmer og forslag som støtter verter på Airbnb.

  En viktig del av den tilbakemeldingene vi fikk fra vertene da vi utviklet dette programmet, var at fleksibilitet er viktig. Derfor kommer vi til å be vertsfelleskapet om nye idéer og tilbakemeldinger om hvordan legatet kan brukes – og derfor kan programmene vi finansierer endre seg fra år til år basert på tilbakemeldingene.

  Hvordan blir legatet fordelt?
  Legatet ble opprettet for å gagne verter, og fordelingen av midlene i et gitt år kommer til å bli påvirket av tilbakemeldinger fra verter og vertsrådet. Det kan for eksempel bli rettet mot en liten gruppe verter som trenger støtte eller har nådd et spesielt mål, eller investeres i et nytt produkt som alle nyter godt av.

  Her er noen eksempler på potensielle programmer som har blitt foreslått i tidligere vertsarbeidsgrupper:

  • nødfond for verter i krisetid
  • investering i nye produkter som hjelper verter med å lykkes
  • en årlig utbetaling til utvalgte verter som i særlig grad fremmer Airbnbs visjon
  • stipendprogrammer for å finansiere utdanning for verter og familiene deres

  Dette programmet kommer til å være fleksibelt, og basert på erfaringer fra hjelpefondet for Superhoster i 2020, kommer vertene til å få mulighet til å påvirke hvordan midlene skal investeres i fellesskapet hvert år det skal fordeles.

  Vi ønsker å samarbeide med vertsrådet fra begynnelsen av, og kommer til å ha et møte med dem mot slutten av året for å diskutere fremgangsmåten.

  Hvem skal bestemme hvordan pengene brukes?
  Hensikten vår er å skape et varig legat som skal være til nytte for verter og bli formet av vertenes idéer og tilbakemeldinger. Selv om det er Airbnb som til syvende og sist bestemmer hvordan midlene blir fordelt, kommer vi til å gjøre dette i samråd med vertsfellesskapet.

  Vertsrådet skal ha regelmessige møter med Airbnbs ledelse for å presentere idéer, deriblant offisielle rådsfora, for å innhente idéer fra vertsfellesskapet.

  Hvis det er selskapet som har siste ord om hvordan pengene brukes, blir legatet virkelig påvirket av vertene?
  Dette programmet kommer bare til å lykkes hvis vertene føler seg styrket og støttet av det. Dette er grunnen til at vi ser programmet som en del av en større helhet. Hensikten vår er å skape et sett programmer som gir vertene en stemme, en formell prosess for forslag og et meningsfullt fond som skal forme hvordan vi investerer i vertsfellesskapet over tid.

  Selv om det er Airbnb som til syvende og sist bestemmer alle investeringer, kommer forslagene vi finanserer fra, eller de er påvirket av, vertsfellesskapet.

  Hvorfor venter dere til legatet når 1 milliard USD i verdi før dere tar ut penger fra fondet?
  Legatet er en langtidsinvestering i vertene våre, og tanken er at det skal vare like lenge som Airbnb. Vi ønsker at legatet ikke bare skal støtte verter i dag, men også verter som blir med i Airbnb-fellesskapet i fremtiden.

  Ved å la legatet vokse til 1 milliard USD først gjør vi det enklere å benytte oss av det til fremtidens programmer og forslag, og bidrar til at vi kan finansiere vertenes forslag i lengre tid.

  Vi skal komme med regelmessige oppdateringer om legatets verdi, og før vi når grensen på 1 milliard USD, kommer vi til å fortsette å hente inn tilbakemeldinger og forslag fra fellesskapet og finansiere dem slik vi gjør det i dag.

  Hva om verdien av legatet reduseres eller aldri når 1 milliard USD?
  Vi håper at verdien av legatet når 1 milliard USD, og med tiden kommer vi kanskje til å bidra med ytterligere aksjer til legatet – opptil 2 % av selskapets verdi.

  I mellomtiden fortsetter vi å investere i idéer og forslag fra vertsfellesskapet slik vi gjør i dag, med hjelp og innflytelse fra vertsrådet vårt.

  Hva er Airbnbs fellesskapsstipend, og hvordan fungerer de?
  Før legatet når en verdi på 1 milliard USD, planlegger vi å dele ut 10 millioner USD i stipender hvert år, direkte finansiert av Airbnb, for å støtte ideelle organisasjoner og initiativer i vertenes lokalsamfunn. Vertsrådet får muligheten til å påvirke hvem vi støtter basert på tilbakemelding fra verter.

  Hvordan har dere utviklet disse initiativene?
  Vi har utviklet dem ved hjelp av omfattende tilbakemelding fra verter. Vi begynte å innhente tilbakemeldinger gjennom en rekke arbeidsgrupper og fokusgrupper med mange forskjellige verter i 2019 og 2020. Omfanget kommer til å bli bestemt i samråd med vertene. Dette er ikke bare i tråd med visjonen vår om samarbeid med vertene våre, men også et direkte resultat av arbeidsgruppene med verter i løpet av det siste året.

  Airbnb
  30. okt. 2020
  Var dette nyttig?