Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Veiledninger
Vert

Vertsforsikring

Vertsforsikringen, som er en del av AirCover for verter, gir verter én million USD i dekning i de sjeldne tilfellene der du blir stilt til juridisk ansvar for at en gjest eller en gjests eiendeler blir skadet eller stjålet mens vedkommende bor hos deg. Folk som hjelper deg med å ta i mot gjester, for eksempel medverter og renholdere, er også dekket, slik at du kan føle deg trygg som vertskap på Airbnb.

Start et erstatningskrav

Send inn et krav hvis en gjest eller en gjests eiendeler blir skadet.

Gå til skademeldingsskjema.

Dette dekkes

Vertsforsikringen dekker deg hvis du blir funnet juridisk ansvarlig for følgende:

  • kroppsskade på en gjest (eller andre)
  • skade på eller tyveri av eiendeler som tilhører en gjest (eller andre)
  • skader forårsaket av en gjest (eller andre) på fellesområder, som bygningslobbyer og eiendommer i nærheten

Vertsforsikringen dekker ikke følgende:

  • skade eller personskade som følge av noe som er gjort med vilje
  • skader på stedet ditt eller eiendelene dine forårsaket av en gjest (dette er dekket av vertsbeskyttelsen ved tingskade)
  • andre unntak

Kravsprosessen

Hvis du trenger å sende inn et erstatningskrav, kan du fylle ut skademeldingsskjemaet. Opplysningene blir sendt videre til vårt betrodde tredjepartsforsikringsselskap, som tildeler erstatningskravet til en representant. Vedkommende løser erstatningskravet ditt i henhold til forsikringsvilkårene.

Ingen påmelding nødvendig

AirCover og tilhørende fordeler er alltid inkludert uten tilleggskostnad. Ved å godta å annonsere eller fortsette å annonsere en eiendom på Airbnb er du automatisk dekket når du er vertskap for et opphold bestilt på Airbnb.

Hvis du vil melde deg ut

Send oss en e-post fra e-postadressen som er knyttet til vertskontoen din. Sørg for å oppgi fullt navn, nøyaktig tittel på annonsen din og telefonnummeret knyttet til vertskontoen din.

E-postlenken ovenfor er kun for utmelding.

Vær oppmerksom på at verter i Storbritannia ikke kan melde seg ut av denne inkluderte ansvarsforsikringen.

For å finne ut mer om vertsforsikringen går du til den fullstendige programoversikten.

Ansvarsfraskrivelse: Vertsforsikringen dekker ikke verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel, LLC, verter for opplevelser, eller verter som tilbyr opphold i Japan. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD, og at det finnes andre vilkår og unntak. Hvis du er vertskap i Storbritannia, er vertsforsikringen garantert for av Zurich Insurance Company Ltd., og den er besørget og inngått uten tilleggskostnad for britiske verter av Airbnb UK Services Limited, en oppnevnt representant for Aon UK Limited, som er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority). Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan undersøke dette i Financial Services Register ved å besøke nettsiden til FCA, eller kontakte FCA på telefon 0800 111 6768. Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke relatert til vertsforsikringen. FP.AFF.417.LC Vertsforsikringspolisen i AirCover for verter er regulert av det britiske finanstilsynet (FCA). De resterende produktene og tjenestene leveres av Airbnb UK Services Limited og er ikke regulerte. Hvis du er vertskap i EU, kan du finne alle opplysninger om forsikringsformidleren her.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg