Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Veiledninger
Vert

Vertsbeskyttelse ved tingskade

Vertskapsbeskyttelsen ved tingskade, en del av AirCover, gir verter én million USD i dekning i de sjeldne tilfellene der stedet eller eiendelene dine blir skadet av en gjest i løpet av et Airbnb-opphold.

Opprett en AirCover for verter-forespørsel

Søk om erstatning for skade, manglende gjenstander eller uventet rengjøring.

Sett i gang.

Dette dekkes

Vertsbeskyttelsen ved tingskade dekker følgende:

  • skader på stedet ditt eller eiendelene dine forårsaket av en gjest (eller andre)
  • uventede rengjøringskostnader du pådrar deg på grunn av oppførselen til en gjest (eller andre) under et Airbnb-opphold
  • tapte inntekter hvis du må kansellere bekreftede Airbnb-bestillinger på grunn av skader forårsaket av en gjest (eller andre)

Når du tilbyr nødopphold gjennom Airbnb.org, er du fremdeles dekket av vertsbeskyttelsen ved tingskade.

Vertsbeskyttelsen ved tingskade dekker ikke følgende:

  • skade fra slitasje på grunn av vanlig og rimelig bruk
  • tap som skyldes naturkrefter (som jordskjelv og orkaner)
  • personskade eller skade på gjesters eller andres eiendeler (disse kan være dekket av vertsforsikringen)
  • andre unntak

Skadeerstatningsprosessen

Slik kan du få erstatning hvis det oppstår skade under et opphold:

  1. Samle bevis på skaden (bilder, videoer, overslag for reparasjon eller rengjøring og/eller kvitteringer).
  2. Send inn en AirCover for verter-forespørsel gjennom løsningssenteret innen 14 dager etter at den ansvarlige gjesten sjekket ut.
  3. Når du har sendt inn AirCover for verter-forespørselen, har gjesten 24 timer på seg til å betale. Hvis vedkommende avslår å betale hele beløpet eller ikke svarer, kan du involvere Airbnbs kundeservice. Husk at hvis du vil involvere Airbnbs kundeservice i forespørselen din om AirCover for verter, må du gjøre dette, og sende inn bevis på skaden, innen 30 dager etter skaden eller tapet.

Slik fungerer vertsbeskyttelsen ved tingskade med rengjøring og kjæledyrgebyr

Hvis du velger å kreve et rengjøringsgebyr eller et kjæledyrgebyr, må du huske på at de er ment å dekke forventede kostnader.

Vertsbeskyttelsen ved tingskade dekker derimot uventede kostnader knyttet til ekstra rengjøring eller kjæledyrskader – for eksempel fjerning av røyklukt eller utskifting av sofaen fordi en hund har ødelagt den.

Gå til vilkårene for å finne ut mer om vertsbeskyttelsen ved tingskade.

Ansvarsfraskrivelse: Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring. Den gjelder ikke for verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel, LLC, eller verter i Fastlands-Kina eller Japan. Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke relatert til vertsforsikringen. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD, og at det finnes andre vilkår og unntak.

Merk: Denne artikkelen er en del av Få beskyttelse gjennom AirCover for verter, en veiledning om skade- og ansvarsdekning.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg