Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Ta imot gjester med tilgjengelighetsbehov

Vi tar imot og støtter mennesker med tilgjengelighetsbehov. Alle medlemmer av fellesskapet bør kunne stole på at verter oppgir nøyaktig informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner.

Dette tillater vi

  • Verters helse- eller sikkerhetsunntak i forbindelse med servicedyr. Hvis en vert ikke kan ta imot et servicedyr fordi det truer helsen og sikkerheten til noen som bor fast i hjemmet, kan verten få et unntak hvis vi varsles om dette på forhånd.
  • Forespørsler om å fjerne servicedyr som ikke er under kontroll. Hvis en gjests servicedyr ikke er under gjestens kontroll, kan verten be om at dyret skal fjernes. For eksempel hvis dyret blir forlatt uten tilsyn under et opphold.

Dette tillater vi ikke

  • Avvisning av reservasjoner på grunn av en gjests tilgjengelighetsbehov. Verter som ikke har et godkjent unntak kan ikke avslå, kansellere eller endre en reservasjon på bakgrunn av at en gjest har et servicedyr eller hjelpemiddel.
  • Tilleggsgebyrer på grunn av gjesters tilgjengelighetsbehov. Verter kan ikke kreve tilleggsgebyr for servicedyr eller hjelpemidler. Ta en titt på retningslinjene for tilgjengelighet for å forstå hvorfor servicedyr er forskjellige fra kjæledyr og dyr som gir emosjonell støtte.
  • Avvisning av rimelige gjesteforespørsler om å imøtekomme tilgjengelighetsbehov. Verter skal innfri rimelige forespørsler om tilgjengelighetsbehov. Det er rimelig å be en vert om å flytte sofaen bort fra døråpningen, slik at en gjest i rullestol kan komme seg komfortabelt inn i stuen (forutsatt at det er plass til å flytte sofaen og at verten er i stand til å flytte den). Det er imidlertid ikke rimelig å be en vert om å utvide døren til hjemmet sitt for å kunne få plass til å kjøre en rullestol gjennom den.
  • Ulik behandling. Verten bør, hvis ikke et unntak er godkjent, behandle alle gjester på lik linje, ha de samme reglene og oppføre seg likt, uavhengig av hvilke tilgjengelighetsbehov gjesten har.
  • Nedsettende ordlyd. Ingen gjester eller verter skal utsettes for ordlyd som fornærmer dem på grunn av funksjonshemning, deriblant nedverdigende ordlyd rettet mot servicedyret eller hjelpemiddelet deres, eller annen diskriminerende ordlyd.
  • Uriktig fremstilling av tilgjengelighetsfunksjoner. Annonser må inneholde nøyaktig informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner på stedet og eiendommen. Verten bør være åpen og diskutere detaljer knyttet til tilgjengelighet i samtaletråden med gjester med kjente tilgjengelighetsbehov.

Vi er her for å hjelpe deg

Ta kontakt med oss hvis du er vitne til eller opplever adferd som strider imot retningslinjene våre.

Selv om disse retningslinjene ikke dekker alle mulige scenarioer, er de utarbeidet for å gi generell veiledning om Airbnbs retningslinjer for fellesskapet.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg