Retningslinjer mot diskriminering

Vårt engasjement for inkludering og respekt

Airbnb er, i sin helhet, et åpent fellesskap dedikert til å bringe verden tettere sammen ved å bidra til å skape meningsfylte, delte erfaringer blant mennesker fra alle deler av verden. Fellesskapet vårt består av millioner av mennesker fra nesten alle land i verden. Det er et utrolig variert fellesskap som forener personer fra ulike kulturer med ulike verdier og normer.

Airbnb-fellesskapet er forpliktet til å bygge en verden hvor mennesker fra alle bakgrunner føler seg velkomne og respekterte, uansett hvor langt hjemmefra de er. Denne forpliktelsen baserer seg på to grunnleggende prinsipper som gjelder både Airbnbs verter og gjester: inkludering og respekt. Vår felles forpliktelse til disse prinsippene får hvert medlem av fellesskapet vårt til å føle seg velkommen på Airbnb plattformen, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvilken religion de har, eller hvem de elsker. Airbnb erkjenner at enkelte jurisdiksjoner tillater eller krever forskjellsbehandling av enkeltpersoner basert på faktorer som nasjonal opprinnelse, kjønn, sivil status eller seksuell legning, og krever ikke at vertene bryter lokale lover eller utfører handlinger som kan utsette dem for rettslig ansvar. Airbnb vil gi ytterligere veiledning og justere disse retningslinjene mot diskriminering, slik at de gjenspeiler slike tillatelser og krav i de aktuelle jurisdiksjonene.

Selv om vi ikke tror at ett selskap kan skape harmoni blant alle mennesker, tror vi at Airbnb-fellesskapet kan fremme empati og forståelse på tvers av alle kulturer. Vi er alle forpliktet til å gjøre alt vi kan for å bidra til å eliminere alle former for ulovlig forutinntatthet, diskriminering og intoleranse fra plattformen vår. Vi ønsker å fremme en kultur innenfor Airbnb-fellesskapet – verter, gjester og personer som vurderer å bruke plattformen vår – som strekker seg lenger enn overholdelse av retningslinjer. Med dette som formål godtar alle, Airbnb-ansatte, verter og gjester, å lese og handle i samsvar med følgende retningslinjer for å styrke fellesskapet vårt og realisere målet om å sikre at alle føler seg velkomne hvor som helst.

 • Inkludering – Vi ønsker gjester med alle typer bakgrunner velkomne med ekte gjestfrihet og et åpent sinn. Hvis du blir en del av Airbnb, som vert eller gjest, blir du en del av et fellesskap av inkludering. Forutinntatthet, fordommer, rasisme og hat har ingen plass på plattformen vår eller i fellesskapet vårt. Selv om vertene forplikter seg til å følge alle gjeldende lover som forbyr diskriminering basert på faktorer som rase, religion, nasjonal opprinnelse og andre som er oppført nedenfor, forplikter vi oss også til å gjøre mer enn å overholde minimumskravene som er etablert ved lov. 
 • Respekt Vi respekter hverandre når vi prater sammen og møter hverandre. Airbnb aksepterer at lokale lover og kulturelle normer varierer rundt om i verden og forventer at verter og gjester overholder lokale lover og samhandler med hverandre med respekt, selv når synspunkter ikke gjenspeiler deres livssyn eller bakgrunn. Airbnbs medlemmer gir fellesskapet vårt et utrolig mangfold av erfaringer, holdninger og skikker. Ved å knytte sammen personer fra forskjellige bakgrunner bidrar Airbnb til økt forståelse for felles egenskaper som deles av alle mennesker, og undergraver fordommer basert på misoppfatning, feilinformasjon eller misforståelser. 

Spesifikk veiledning for verter i USA og EU

På generelt grunnlag vil vi gjøre oss kjent med alle gjeldende føderale, delstatlige og lokale lover som gjelder for hus og steder for offentlige innkvartering. Verter bør kontakte Airbnbs kundeservice hvis de har spørsmål om forpliktelsene sine i henhold til Airbnbs retningslinjer mot diskriminering. Airbnb vil i nær fremtid publisere ytterligere veiledning for retningslinjer mot diskriminering utenfor USA. Guidet av disse prinsippene, vil vårt USA- og EU-vertsfelleskap følge disse reglene når de vurderer potensielle gjester og vertskapsgjester:

Rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avslå en gjest basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status
  • pålegge andre vilkår eller betingelser basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status
  • legge ut informasjon som indikerer en preferanse for eller mot gjester basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status

Kjønn

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avstå fra å leie til en gjest basert på kjønn, med mindre verten deler boareal (for eksempel bad, kjøkken eller fellesområder) med gjesten
  • pålegge andre vilkår eller betingelser basert på kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten.
  • legge ut informasjon som indikerer en preferanse for eller mot gjester basert på kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten
 • Airbnb-verter kan
  • gjøre en boenhet tilgjengelig kun for gjester av samme kjønn som verten, der verten deler boareal med gjesten.

Funksjonsnedsettelse

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avslå en gjest basert på faktisk eller antatt funksjonsevne
  • pålegge andre vilkår eller betingelser basert på at gjesten har en funksjonsnedsettelse
  • endre sin egen vurdering om hvorvidt en enhet dekker behovene til en gjest med en funksjonsnedesttelse som den potensielle gjesten har
  • spørre om gjesten har nedsatt funksjonsevne eller hvor alvorlig det er, eller hva som skal til for å være vertskap for personer med funksjonshemming Men hvis en potensiell gjest nevner egen funksjonsnedsettelse, kan og bør verten spørre den potensielle gjesten om annonsen oppfyller de potensielle behovene til gjesten.
  • forby eller begrense bruken av hjelpemidler Prohibit or limit the use of mobility devices.
  • ta mer i leie eller andre gebyrer for gjester med nedsatt funksjonsevne
  • legge ut informasjon som indikerer en preferanse for eller mot gjester basert på om gjesten har nedsatt funksjonsevne
  • nekte å kommunisere med gjestene gjennom tilgjengelige hjelpemidler, inkludert hørselshjelpemidler (for personer med svekket hørsel) og e-post (for personer med dårlig syn som brukere skjermlesere).
  • nekte å tilby rimelig innkvartering, inkludert fleksibilitet når gjester med funksjonsnedsettelser ber om små endringer i husreglene dine, som å få tillatelse til å ta med seg et hjelpedyr som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen, eller bruke en tilgjengelig parkeringsplass i nærheten av boenheten Når en gjest forespør en slik overnatting, bør verten og gjesten snakke om mulige løsninger som begge er enige i, og som sikrer at enheten overholder gjestens behov.
 • Airbnb-verter kan:
  • gi faktiske og nøyaktige opplysninger om boenhetens tilgjengelige funksjoner (eller mangelen på disse), slik at gjester med funksjonsnedsettelse selv kan vurdere om enheten er passende til sitt individuelle behov.

Personlige preferanser

 • Airbnb-verter kan
  • Unntatt som angitt ovenfor kan Airbnb-verter avslå å leie ut basert på faktorer som ikke er forbudt ved lov. For eksempel, unntatt der det er forbudt ved lov, kan Airbnb-verter avslå å leie til gjester med kjæledyr eller gjester som røyker.
  • kreve at gjester respektere begrensninger på matvarer som konsumeres på utleiestedet (f.eks. kan en vert som har et kosher-kosthold eller vegetariske kosthold, kreve at gjestene respekterer slike restriksjoner).
  • Ingenting i disse retningslinjene forhindrer en vert fra å avslå en gjest på grunnlag av egenskaper som ikke er beskyttet i henhold til gjeldende rettigheter eller tett forbundet med en beskyttet klasse. For eksempel kan en Airbnb-vert avslå en gjest som ønsker å røyke i en boenhet, eller sette grenser for antall gjester i en boenhet

Når gjester blir avslått. Verter må være oppmerksomme på at ingen liker å bli avslått. Selv en om vert har lovlige og legitime grunner for å avslå en potensiell gjest, kan det føre til at det aktuelle medlemmet av fellesskapet vårt vil føle seg uønsket eller ekskludert. Verter skal gjøre alt for å være imøtekommende mot gjester med alle typer bakgrunner. Verter som viser et mønster i å avvise gjester fra en beskyttet klasse (selv om de oppgir legitime årsaker), undergraver det sterke fellesskapet vårt ved å få potensielle gjester til å føle seg uvelkomne, og Airbnb kan suspendere verter som har vist et slikt mønster, fra Airbnb-plattformen. 

Spesifikk veiledning for verter utenfor USA og EU

Utenfor USA og EU kan enkelte land eller samfunn tillate eller kreve folk til å gjøre overnattingsdistinksjoner basert på for eksempel, sivilstand, nasjonal opprinnelse, kjønn eller seksuell orientering, i strid med vår filosofi mot generell diskriminering. I disse tilfellene krever vi ikke at vertene brytre lokale lover, og heller ikke at verten godtar gjester som kan utsette vertene for en reell og påviselig fare for å bli arrestert, eller fysisk skade på seg selv eller eiendommen. Verter som bor i slike områder bør sette begrensninger på mulighetene til å være vert for spesielle gjester i utleiestedet , slik at potensielle gjester er klar over problemet og Airbnb kan bekrefte behovet for en slik handling. Ved å kommunisere slike restriksjoner, forventer vi at verter bruker klare, saklige, ikke-nedsettende termer. Nedsettende ord og uttrykk og fornærmelser har ingen plass på vår plattform eller i fellesskapet vårt.

Hva skjer når en vert ikke overholder retningslinjene på dette området?

Hvis en bestemt annonse inneholder språk som ikke overholder disse retningslinjene mot diskriminering, blir verten bedt om å fjerne dette og bekrefte at han eller hun forstår og kommer til å overholde disse retningslinjene og de underliggende prinsippene. Airbnb kan også, på eget initiativ, utføre tiltak opp til og inkludert å suspendere verten fra Airbnb-plattformen.

Hvis verten feilaktig avviser gjester på grunnlag av en beskyttet klasse, eller bruker språk som viser at handlingene var motivert av faktorer som er forbudt i henhold til disse retningslinjene, vil Airbnb innføre tiltak i henhold til disse retningslinjene, opp til og inkludert å suspendere verten fra plattformen.

Etter hvert som Airbnb-fellesskapet vokser, vil vi fortsette å sørge for at Airbnbs retningslinjer og praksis følges, sik at vi kan oppnå vårt viktigste mål: Å sikre at gjester og verter føler seg velkomne og respekterte i alle sammenhenger som de bruker Airbnb-plattform i. Offentligheten, fellesskapet vårt og vi har dette som et minstekrav.