Grunnregler for gjester

Airbnb krever at gjestene respekterer hjemmet ditt og følger husreglene.
Av Airbnb 16. nov. 2022
Leselengde 3 min
Oppdatert 21. jul. 2023

Høydepunkter

 • Grunnreglene holder gjestene ansvarlige for husregler, renhold og skade på eiendom.

 • Gjentatte brudd kan føre til konsekvenser for gjestene.

Redaksjonell anmerkning: Denne artikkelen ble publisert som en del av Airbnbs vinteroppdatering 2022. Informasjonen kan ha blitt endret siden publiseringen. Les mer om den nyeste produktoppdateringen.

Åtte av ti Airbnb-reservasjoner i 2022 endte med en femstjerners anmeldelse til verten. Dere strekker dere langt for å ta vare på gjestene. Vi vil ta vare på dere, også.

Grunnreglene våre er et sett med standarder som alle gjester må følge. De kan håndheves, og skal på den måten sikre at gjestene respekterer hjemmene deres. Reglene er enkle og tydelige, og vi viser dem til alle gjester før de bestiller.

Slik setter du klare regler for gjester

Husreglene gir deg mulighet til å gi gjestene de rette forventningene fra begynnelsen. Med grunnreglene kan enhver standardregel du velger å innføre, bli håndhevet hvis du ikke klarer å løse problemet direkte med gjesten.

Listen med standard husregler dekker en rekke områder:

 • kjæledyr
 • arrangementer
 • røyking, vaping og e-sigaretter
 • stilletid
 • innsjekkings- og utsjekkingstider
 • maksimalt antall gjester
 • kommersiell fotografering og filming

Hvis du har spesielle instruksjoner som ikke er med i standardhusreglene, kan du skrive om dem i Tilleggsregler i annonseinnstillingene.

Husreglene vises tydelig på fire forskjellige steder: i annonsen, i bestillingsbekreftelsen på nettsiden, i e-posten "Pakk kofferten!" og i ankomstguiden gjestene får tilsendt før turen begynner.

Mer respekt for hjemmet ditt

Grunnreglene krever at gjestene behandler hjemmet ditt som sitt eget. Gjestene skal ikke etterlate stedet ditt i en tilstand som krever særskilt rengjøring, for eksempel hvis et kjæledyr har tisset på teppet.

Hvis gjester forårsaker skade som går utover normal slitasje, forventer vi at de samarbeider med deg om å finne en rimelig løsning. Hvis de er ansvarlige for skade, manglende gjenstander eller uventet rengjøring, forventer vi også at de betaler en rimelig kompensasjon for dette.

Hvis de ikke gjør det, er du dekket av vertsbeskyttelsen ved tingskade, som er en del av AirCover for verter.

Håndhevelse av grunnregler

Hvis en gjest ikke følger husreglene, kan du rapportere det ved å gi gjesten en lav vurdering for renhold eller overholdelse av husregler i anmeldelsen, eller ved å kontakte kundeservice.

Som et eksempel kan vi si at dine standard husregler ikke tillater røyking. Hvis gjester likevel røyker på stedet og du rapporterer det, holder vi dem ansvarlige for det.

Gjester som gjentatte ganger bryter standardhusregler, kan bli suspendert eller fjernet fra Airbnb. Hvis en gjest bryter tilleggsreglene dine, hjelper vi deg med veien videre.

Hvis du varsler en gjest om at vedkommende har brutt husreglene, og det fører til at gjesten skriver en hevnanmeldelse, kan du bestride anmeldelsen.

Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring og er underlagt disse vilkårene og begrensningene. Den beskytter ikke verter som tilbyr opphold i Japan, hvor den japanske vertsforsikringen gjelder, eller verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel LLC. For verter som har tilbudt opphold i Fastlands-Kina, gjelder den kinesiske forsikringspakken for verter. For verter som har Australia som bostedsland eller driftssted, er vertsbeskyttelsen ved tingskade underlagt vilkårene for vertsbeskyttelsen ved tingskade for australske brukere. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD.

For utleiesteder i delstaten Washington er Airbnbs kontraktsforpliktelser i henhold til vertsbeskyttelsen ved tingskade dekket av en forsikringspolise kjøpt av Airbnb. Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke relatert til vertsforsikringen. I henhold til vertsbeskyttelsen ved tingskade får du erstatning for visse skader gjester forårsaker på hjemmet ditt og eiendelene dine, hvis gjesten ikke betaler for disse skadene.

Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

Høydepunkter

 • Grunnreglene holder gjestene ansvarlige for husregler, renhold og skade på eiendom.

 • Gjentatte brudd kan føre til konsekvenser for gjestene.

Airbnb
16. nov. 2022
Var dette nyttig?