Hopp til innhold
Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Airbnbs retningslinjer for innhold

  Når du publiserer innhold på Airbnb, godtar du å følge disse retningslinjene. Vi forbeholder oss retten til å fjerne alt innhold, helt eller delvis, som bryter disse retningslinjene, tjenestevilkårene, fellesskapsstandardene, retningslinjene for gjennomgang eller av andre grunner, etter eget skjønn.

  Ved gjentatte eller alvorlige overtredelser kan vi suspendere eller permanent deaktivere kontoen/kontoene det gjelder.

  Du kan rapportere innholdet direkte eller kontakte oss for å rapportere innhold som ser ut til å bryte med disse retningslinjene.

  Følgende innhold tillates aldri på Airbnb:

  • Innhold som er opprettet utelukkende for reklameformål eller annet kommersiellt innhold, inklusive selskapets logoer, lenker eller firmanavn.
  • Spam, uønsket kontakt eller innhold som deles gjentatte ganger på en forstyrrende måte.
  • Innhold som støtter eller fremmer ulovlig eller skadelig aktivitet, eller som er seksuelt eksplisitt, voldelig, grafisk, truende eller trakasserende.
  • Innhold som er diskriminerende (se retningslinjene mot diskriminering for mer informasjon).
  • Forsøk på å utgi seg for å være en annen person, konto eller enhet, herunder en representant for Airbnb.
  • Innhold som er ulovlig, eller som bryter en annen persons eller enhets rettigheter, herunder immaterielle rettigheter og personvernrettigheter.
  • Innhold som inneholder en annen persons private eller konfidensielle informasjon, herunder innhold som er tilstrekkelig til å identifisere utleiestedets beliggenhet.

  Følgende er brudd på retningslinjene som er spesifikke for en bestemt type innhold:

  Annonsetitler

  • Annonsetitler med informasjon som er irrelevant for utleiestedets type, stil eller opplevelse.
  • Annonsetitler med symboler eller emojier.

  Annonser eller profilsider

  • Annonser og profiler som gir bedragersk, falsk, misvisende eller villedende informasjon.

  Fellesskapssenter

  • Innhold som ikke har noe med emnet å gjøre, eller ikke stiller spørsmål eller gir svar på et spørsmål som en del av en større diskusjon.
  • Trolling eller gjentatte angrep på medlemmer av fellesskapet.

  Anmeldelser

  Les mer om Airbnbs retningslinjer for anmeldelser og hvordan Airbnb modererer tvister om anmeldelser.

  • Partiske anmeldelser som viser tegn til utpressing/mottagelse av insentiver, interessekonflikter eller direkte konkurranse.
  • Anmeldelser som ikke inneholder relevant informasjon om en vert, en gjest, et utleiested eller en opplevelse, blir fjernet. Anmeldelser som for det meste inneholder irrelevant informasjon, kan også bli fjernet, men bare i tilfeller der det er sannsynlig at den relevante informasjonen ikke i vesentlig grad bidrar til å hjelpe andre medlemmer av fellesskapet med avgjørelsen om de vil bestille eller ikke.

  Egendefinerte nettadresser

  Fikk du hjelpen du trengte?