Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Juridiske vilkår

Tjenestevilkår for donasjoner

Denne artikkelen har blitt oversatt automatisk.

1. Donasjonsvilkår

Sist oppdatert: 20. april 2023

I TILLEGG TIL DISSE DONASJONSVILKÅRENE ("DONASJONSVILKÅR"), GJELDER AIRBNBS TJENESTEVILKÅR, BETALINGSVILKÅR FOR TJENESTEN OG RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN (SAMLET KALT "AIRBNBS VILKÅR"). KAPITALISERTE VILKÅR SOM IKKE ER DEFINERT I DISSE DONASJONSVILKÅRENE HAR BETYDNINGENE GITT I AIRBNBS VILKÅR. HVIS DET ER EN KONFLIKT MELLOM AIRBNBS VILKÅR OG DONASJONSVILKÅRENE, GJELDER DISSE DONASJONSVILKÅRENE.

Det er to hovedmåter å støtte Airbnb.org, Inc. ("Donee" eller "Airbnb.org"), en uavhengig ideell organisasjon anerkjent av US Internal Revenue Service i henhold til avsnitt 501(c)(3) i US Internal Revenue Code som en skattefri offentlig veldedighet (Federal Tax ID: 83-3135259). Først kan du ("du" eller "Donor") gjøre en donasjon ("Donasjon") ved hjelp av donasjonsfunksjonen på Airbnb, Inc. ("Airbnb") -plattformen (en "Airbnb-plattformsdonasjon"). For det andre kan du gi en donasjon fra Airbnb-plattformen gjennom PayPal uten å opprette eller logge inn på Airbnb-kontoen din (en "PayPal-plattformdonasjon"). Disse donasjonsvilkårene gjelder bare for Airbnb-plattformdonasjoner. Donasjoner fra PayPal-plattformen kan være underlagt PayPal-vilkårene. Vennligst henvis til PayPals nettsted for eventuelle gjeldende vilkår og betingelser.

Hvis du lager en Airbnb-plattform som donerer til du, godtar du disse donasjonsvilkårene og Airbnbs vilkår per datoen du foretar donasjonen din og trer i kraft på datoen du gjør donasjonen din.

Beløpet donert til Donee ("Donasjonsbeløp") er beløpet du velger og bekrefter i donasjonsfunksjonen, og du autoriserer Airbnb Payments til å sende det donasjonsbeløpet til Donee. Donasjonsbeløpet blir deretter betalt til Donee og er ikke-refunderbart og kan ikke endres. Airbnb-betalinger vil sende 100% av Airbnb-plattformen donasjonsbeløpet til Donee.

Verken Airbnb Payments eller Donee belaster deg noen gebyrer, og Airbnb Payments trekker heller ikke gebyrer fra donasjonsbeløpet. Airbnb Payments vil gjøre donasjonen din tilgjengelig for utstedt innen ti dager. Ta kontakt med PayPal-vilkårene for å avgjøre om PayPal-plattformen donasjon vil trekke fra en avgift fra donasjonen din.

For givere som betaler inntektsskatt i USA, er donasjoner fradragsberettigede i den grad det er tillatt i henhold til amerikansk skattelov som et veldedig bidrag til Airbnb.org. Donasjoner kvalifiserer ikke for gavehjelp i Storbritannia. Donasjoner er ikke fradragsberettigede i EU. Donorer bør sjekke sine lokale skatteregler eller søke profesjonelle skatteråd for å avgjøre om og i hvilken grad deres donasjon kvalifiserer for enhver skattefordel. Du får en kvittering enten fra Airbnb.org direkte, eller fra Airbnb som en agent for Airbnb.org.

Ditt navn, donasjonsbeløp og annen personlig informasjon du sender inn i forbindelse med donasjonen kan opplyses til relevante skattemyndigheter hvis det er påkrevd av gjeldende lov. Navnet ditt, donasjonsbeløpet og kontaktinformasjonen deles med Airbnb.org, som håndterer data i samsvar med retningslinjene for personvern.

Følgende statlige klager og opplysninger gjelder for Airbnb-plattformen som behandles av Airbnb Payments, Inc.

2. Pågående donasjonsvilkår

Sist oppdatert: 2. juni 2021

Løpende donasjonsvilkår for ikke-europeiske brukere

Ved å velge å utpeke en del av utbetalingen din til en veldedig organisasjon («Utført») ved hjelp av den pågående vertsdonasjonsfunksjonen («Pågående donasjon»), godtar du disse vilkårene for pågående donasjoner («Pågående donasjonsvilkår»), som endrer Airbnbs tjenestevilkår («Airbnb-vilkår») og betalingsvilkår («Betalingsvilkår») og trer i kraft fra den datoen du først bekrefter en donasjonsprosent (som definert nedenfor).

Alle termer med store bokstaver som ikke er definert, har den betydningen som er gitt dem i Airbnbs vilkår og betalingsvilkår. Hvis det er en konflikt mellom Airbnbs vilkår eller betalingsvilkår, gjelder disse vilkårene for pågående donasjoner.

Som vert kan du få muligheten til å fordele en prosentandel av dine fremtidige utbetalinger fortløpende som skal doneres til veldedighet ("Donasjonsprosent"). Denne donasjonsprosenten vil gjelde for alle fremtidige utbetalinger som skyldes verten, inntil verten endrer eller kansellerer donasjonsprosenten gjennom kontoinnstillingene sine. Beløpet som doneres til veldedighet («donasjonsbeløp») beregnes som donasjonsprosenten ganger utbetalingen du har krav på. Hvis du for eksempel velger en donasjonsprosent på 20% og du er planlagt å motta en utbetaling på 100 USD, vil 20 USD bli donert til veldedighet på tidspunktet for utbetalingen, og resten (80 USD) vil bli overført til deg via den valgte utbetalingsmåten i samsvar med betalingsvilkårene. Donasjonsprosenten vil bli brukt på alle fremtidige utbetalinger, inkludert eventuelle utbetalinger fra en reservasjon som er endret eller kansellert.

Ved å bekrefte en donasjonsprosent, autoriserer du Airbnb-betalinger til å sende donasjonsbeløpet til Donee på utbetalingstidspunktet uten ytterligere bekreftelse fra deg. Du kan endre donasjonsprosenten eller kansellere alle fremtidige donasjoner gjennom kontoinnstillingene dine frem til utbetalingen er initiert av Airbnb Payments i henhold til avsnitt 3.3 i betalingsbetingelsene. Endringer eller kanselleringer av donasjonsprosenten vil ikke gjelde for utbetalinger som allerede er igangsatt. Når en utbetaling er initiert, blir donasjonsbeløpet utbetalt til den utførte og kan ikke refunderes. I tillegg, på tidspunktet for initiering av en utbetaling til deg og donasjonsbeløpet som skal betales til den utførte, skal donasjonsbeløpet opphøre å utgjøre en utbetaling i henhold til betalingsvilkårene. Airbnb-betalinger vil sende 100% av donasjonsbeløpet til den utførte.

Donasjoner gjøres til Airbnb.org, Inc. ("Donee" eller "Airbnb.org"), en uavhengig ideell organisasjon anerkjent av US Internal Revenue Service i henhold til avsnitt 501(c)(3) i US Internal Revenue Code som en skattefri offentlig veldedighet (Federal Tax ID: 83-3135259). Airbnb.org hjelper til med å koble folk med midlertidig innkvartering i krisetider forårsaket av for eksempel konflikter, katastrofer eller nødssituasjoner i folkehelsen. Skulle Donee endres, vil Airbnb varsle deg om endringen på forhånd, og du kan velge å kansellere alle fremtidige donasjoner til den nye Donee. Hvis du ikke kansellerer de fremtidige donasjonene innen forhåndsvarselperioden, vil du bli ansett for å ha samtykket og instruert Airbnb om å sende de fremtidige donasjonsbeløpene til den nye utførte. Verken Airbnb Payments eller Donee belaster deg med gebyrer, og Airbnb Payments trekker heller ikke gebyrer fra donasjonsbeløpet. Airbnb-betalinger vil gjøre donasjonsbeløpet tilgjengelig for den utførte innen omtrent 30 dager etter utbetalingen din. Du vil kunne se donasjonsbeløpet som er trukket fra utbetalingen din under transaksjonshistorikken din.

For verter som betaler inntektsskatt i USA, er donasjoner gjort gjennom pågående donasjoner fradragsberettigede i den grad det er tillatt i henhold til amerikansk skattelovgivning som et veldedig bidrag til Airbnb.org. For verter som er skattemessig bosatt i Mexico, er donasjoner fradragsberettigede i henhold til USA/Mexico-avtalen for å unngå dobbeltbeskatning, når alle gjeldende vilkår er oppfylt. Verter som bruker løpende donasjoner, bør sjekke sine lokale skatteregler eller søke profesjonell skatterådgivning for å avgjøre om og i hvilken grad donasjonene deres kvalifiserer for noen skattefordel. Du vil motta en årlig skattekvittering i begynnelsen av neste år for det siste årets donasjoner.

Ditt navn, donasjonsbeløp og annen personlig informasjon du oppgir i forbindelse med pågående donasjon kan bli utlevert til relevante skattemyndigheter hvis det kreves av gjeldende lov. Ditt navn, donasjonsbeløp og e-postadresse vil bli delt med Airbnb.org, som håndterer data i samsvar med deres retningslinjer for personvern.

Tilleggsvilkår for innbyggere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Storbritannia

Følgende avsnitt gjelder hvis du inngår kontrakt med Airbnb Payments UK eller Airbnb Payments Luxembourg:

Du autoriserer Airbnb Payments UK eller Airbnb Payments Luxembourg, alt etter hva som er tilfelle, samtidig som utbetalingen din blir utbetalt til deg i samsvar med avsnitt 3 i betalingsvilkårene for europeiske brukere, til å trekke donasjonsbeløpet fra utbetalingen du skylder, og overføre det til den utførte (direkte eller gjennom en mellommann (definert nedenfor)). Resten av utbetalingen overføres til deg via den valgte utbetalingsmåten i samsvar med betalingsvilkårene.

I samsvar med avsnitt 3 og 4 i betalingsvilkårene for europeiske brukere, autoriserer du Airbnb Payments UK eller Airbnb Payments Luxembourg, avhengig av kontraktparten din, til å holde donasjonsbeløpet på kontoen sin eller hos slike mellomledd valgt av den, inkludert Airbnb Payments, Inc. ("mellommann"), inntil donasjonsbeløpet er betalt til Donee.

Når donasjonsbeløp skal betales til den utførte i en annen valuta enn utbetalingsvalutaen din, foretar vi en valutakonvertering den dagen donasjonsbeløpet betales til den utførte (direkte eller gjennom en mellommann) i samsvar med avsnitt 3 og 4 i betalingsvilkårene for europeiske brukere ved hjelp av den siste gjeldende valutakonverteringsfrekvensen Airbnb mottar fra OANDA.com.

Bestemmelser i betalingsvilkårene som omhandler dine rettsmidler for uautoriserte transaksjoner, skal gjelde for pågående donasjonstransaksjoner.

Du erkjenner og godtar at når et donasjonsbeløp blir utbetalt til Donee, vil du ikke ha noe krav, rettighet, tittel eller rente over donasjonsbeløpet, og at du autoriserer Airbnb Payments UK eller Airbnb Payments Luxembourg, alt ettersom, å opprettholde og overføre donasjonsbeløpet på en måte som kan være nødvendig for at et slikt donasjonsbeløp skal mottas av Donee raskt. For å unngå tvil, på tidspunktet for initiering av en utbetaling til deg og donasjonsbeløpet som skal betales til den utførte, skal donasjonsbeløpet opphøre å utgjøre en utbetaling i henhold til betalingsvilkårene.

Klager og avsløringer fra amerikanske delstater

Alaska

Alaska Department of Commerce, fellesskap og økonomisk utvikling

Kun for innbyggere i Alaska:

Hvis problemet ditt ikke løses av Airbnb Payments, Inc., +1(844) 234-2500, kan du sende inn formelle klager til delstaten Alaska, Division of Banking & Securities.

Vennligst last ned skjemaet her: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Send inn formelt klageskjema med bilag: Divisjon for bank og verdipapirer, Postboks 110807, Juneau, AK 99811-0807

Hvis du er bosatt i Alaska med spørsmål om formelle klager, vennligst send oss en e-post på dbs.licensing@alaska.gov eller ring Nine Zero Seven Four Six Five Two Five Two One

  California

  California Department of Business Oversight

  Hvis du har klager med hensyn til noen aspekter av pengeoverføringsaktivitetene som utføres på dette stedet, kan du kontakte California Department of Business Oversight på sitt gratis telefonnummer, 1-866-275-2677, via e-post på consumer.services@dbo.ca.gov, eller via post på:

  Institutt for bedriftsovervåking

  Forbrukertjenester

  1515 K Street, Suite 200

  Sacramento, CA 95814

  Colorado

  Colorado Division of Banking

  KUNDE MERKNAD

  Enheter som ikke er FDIC-forsikrede finansinstitusjoner som utfører pengeoverføringsaktiviteter i Colorado, inkludert salg av pengeordrer, overføring av midler og andre instrumenter for betaling av penger eller kreditt, må være lisensiert av Colorado Division of Banking i henhold til Money Transmitters Act, Title 11, Article 110, Colorado Revised Statutes.

  Hvis du har et spørsmål om eller problem med TRANSAKSJONEN DIN – PENGENE DU SENDTE.

  Du må kontakte pengeoverføreren som behandlet transaksjonen din for å få hjelp. Bankavdelingen har ikke tilgang til denne informasjonen.

  Hvis du er bosatt i Colorado og har en klage PÅ PENGEOVERFØREREN - SELSKAPET SOM SENDTE PENGENE DINE:

   ALLE klager må sendes inn skriftlig. Vennligst fyll ut klageskjemaet som er oppgitt på nettstedet til Colorado Division of Banking og returner det og eventuell dokumentasjon som støtter klagen via post eller e-post til Division of Banking på:

   Colorado Division of Banking

   1560 Broadway, Suite 975

   Denver, CO 80202

   E-post: DORA_BankingWebsite@state.co.us

   Nettsted: https://www.dfs.ny.gov/klage

   Texas

   Texas Department of Banking

   Hvis du har en klage, må du først kontakte avdelingen for forbrukerhjelp i Airbnb Payments, Inc. på +1 (844) 234-2500. Hvis du fortsatt har en uløst klage angående selskapets pengeoverføringsaktivitet, kan du rette klagen til:

   Texas Department of Banking

   2601 North Lamar Boulevard

   Austin, Texas 78705

   Avgiftsfritt nummer: 1-877-276-5554

   https://www.dob.texas.gov

   Washington

   Washington State Department of Financial Institutions

   Vær oppmerksom på at uredelige transaksjoner kan resultere i tap av pengene dine uten regress.

   Relaterte artikler

   Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
   Logg inn eller registrer deg