Ikon med Superhost-merke

Superhost: Anerkjennelse av de beste innen gjestfrihet

Superhost-programmet fremhever og belønner Airbnbs best vurderte og mest erfarne verter.
Se utviklingen din
Ikon med Superhost-merke

Superhost: Anerkjennelse av de beste innen gjestfrihet

Superhost-programmet fremhever og belønner Airbnbs best vurderte og mest erfarne verter.
Se utviklingen din
To verter rengjør et rom

Superhost-fordeler

Som Superhost blir du mer synlig, får bedre inntjeningspotensial og eksklusive belønninger. Det er vår måte å takke deg for enestående gjestfrihet på.

Superhost-fordeler

Som Superhost blir du mer synlig, får bedre inntjeningspotensial og eksklusive belønninger. Det er vår måte å takke deg for enestående gjestfrihet på.
Pengeikon

Ta imot flere gjester

Oppmerksomhet fra gjester kan føre til flere bestillinger for Superhoster – og mer penger i lommene.
Megafonikon

Få spesiell anerkjennelse

Guests trust that Superhosts are the best of the best. Our promotional emails and Superhost badges help them stand out even more.
Billettikon

Få eksklusive belønninger

Superhoster får en Airbnb-kupong på 100 USD hvert år de beholder statusen. Når de verver en ny vert som registrerer seg, får Superhoster 20 % ekstra i vervebonus.

Slik blir du Superhost

Hver tredje måned kontrollerer vi om du har oppfylt følgende kriterier det siste året.*Hvis du har det, får eller beholder du Superhost-statusen.

Slik blir du Superhost

Hver tredje måned kontrollerer vi om du har oppfylt følgende kriterier det siste året.*Hvis du har det, får eller beholder du Superhost-statusen.
Stjerneikon

4,8 eller mer i samlet vurdering

Superhoster har en gjennomsnittlig vurdering på 4,8 eller mer basert på anmeldelser fra gjestene på Airbnb det siste året. Gjester vet at de kan forvente seg enestående gjestfrihet fra disse vertene.
Troféikon

10 eller flere opphold

Superhoster har fullført minst 10 opphold det siste året eller 100 netter over minst 3 fullførte opphold. Gjestene dine kan føle seg trygge på at de bor hos en erfaren vert.
Håndtrykkikon

Kanselleringsprosent på mindre enn 1 %

Superhost-verter kansellerer mindre enn 1 % av reservasjoner, med unntak for formildende omstendigheter. Dette betyr 0 kanselleringer for verter med færre enn 100 reservasjoner i året. Når verten sjeldent kansellerer, gir det økt trygghet for gjestene.
Ikon med snakkebobler

Svarprosent på 90 %

Superhoster svarer på 90 % av nye meldinger innen 24 timer. Når gjester stiller deg spørsmål, vet de at de får svar raskt.

Vanlige spørsmål med svar

En smilende vert og en hund

Få råd fra Superhoster