Japansk vertsforsikring

Japansk vertsforsikring

Beskyttelse til hver eneste vert. Hvert eneste utleiested. Hver eneste gang.

Hva er dekket?

Den japanske vertsforsikringen kan gi dekning på opptil 100 000 000 JPY hvis vertens eiendom eller utleiested blir skadet i forbindelse med gjestens opphold. Den kan også gi dekning i tilfeller der verten pådrar seg ansvar eller utgifter i sammenheng med skade på eiendom eller personskade på gjesten eller tredjepart.

Hva er dekket?

Den japanske vertsforsikringen kan gi dekning på opptil 100 000 000 JPY hvis vertens eiendom eller utleiested blir skadet i forbindelse med gjestens opphold. Den kan også gi dekning i tilfeller der verten pådrar seg ansvar eller utgifter i sammenheng med skade på eiendom eller personskade på gjesten eller tredjepart.

Hva er dekket?

Den japanske vertsforsikringen kan gi dekning på opptil 100 000 000 JPY hvis vertens eiendom eller utleiested blir skadet i forbindelse med gjestens opphold. Den kan også gi dekning i tilfeller der verten pådrar seg ansvar eller utgifter i sammenheng med skade på eiendom eller personskade på gjesten eller tredjepart.

Den japanske vertsforsikringen kan dekke

  • tilfeller der utleiestedet som eies av verten, blir skadet som følge av gjestens opphold
  • tilfeller der verten holdes ansvarlig for personskade på gjesten eller en tredjepart
  • tilfeller der verten holdes ansvarlig for skade på gjestens eller en tredjeparts eiendeler
  • utgifter i tilfeller der verten pådrar seg visse kostnader i forbindelse med personskade eller skade på eiendom for gjesten eller en tredjepart
  • utgifter til å ordne eiendom som har blitt tilskitnet eller krever luktfjerning

Den japanske vertsforsikringen dekker ikke

  • vertens kontanter og verdipapirer
  • skader forårsaket på grunn av en forsettlig handling av verten
  • normal slitasje
  • vanlige rengjøringsutgifter
Dekningen som forsikringen gir, gjelder bare for verter for opphold i Japan. For at dekningen skal gjelde, må verter ha lisens eller på annen måte tillatelse til å drive virksomhet med deling av eget hjem i samsvar med gjeldende lov. Verter som ber om utbetalinger fra den japanske vertsforsikringen, godtar å samarbeide med Airbnb og forsikringsselskapet, blant annet ved å dele dokumentasjon på skadene og godta inspeksjoner i de sjeldne tilfellene det skulle være nødvendig.

Enkelte typer eiendommer har begrenset beskyttelse. Verter bør vurdere å sikre eller fjerne verdisaker når de leier ut stedet sitt, og overveie å tegne en egen forsikring som dekker slike gjenstander.

Utbetalinger fra den japanske vertsforsikringen er underlagt enkelte vilkår, begrensninger og unntak. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til oversikten til den japanske vertsforsikringen.

Hvis du vil ha en kopi av den fullstendige forsikringspolisen, kan du kontakte Aon Japan Ltd.. Husk å oppgi kontoinformasjonen din fra Airbnb.

Slik sender du inn et krav

Slik sender du inn et krav

For verter med et krav om skade på personlig eiendom og/eller et utleiested de selv eier:

For verter med et krav om skade på
personlig eiendom og/eller et utleiested de selv eier:

For verter med et krav om skade på
personlig eiendom og/eller et utleiested de selv eier:

1. Samle bevis på skaden

Dette kan være bilder, videoer, overslag og/eller kvitteringer for gjenstandene.

2. Ta raskt kontakt med gjesten gjennom løsningssenteret

Når du blir bedt om å velge en grunn, velger du: "Skadede eller manglende gjenstander". Gjesten får mulighet til å svare. Hvis gjesten ikke svarer innen 72 timer, kan du be Airbnb om hjelp.

3. Få erstatning eller involver Airbnb

Hvis gjesten ikke er villig til å betale hele beløpet, kan du ha rett på erstatning i henhold til den japanske vertsforsikringen. Etter du har kontaktet Airbnb, hjelper en kundeservicespesialist deg gjennom prosessen.

For verter som pådrar seg erstatningsansvar eller andre
utgifter:


I de sjeldne tilfellene der en gjest eller tredjepart blir skadet eller eiendelene deres blir skadet eller stjålet, og du er juridisk ansvarlig for eller pådrar deg utgifter for å kompensere for dette, bør du kontakte kundeservice. Etter å ha mottatt bekreftende dokumentasjon og informasjon, blir saken overført fra Airbnb til et tredjeparts forsikringsselskap og dets tredjeparts administrator for forsikringskrav.
Kontakt kundeservice

For verter som pådrar seg erstatningsansvar eller andre
utgifter:


I de sjeldne tilfellene der en gjest eller tredjepart blir skadet eller eiendelene deres blir skadet eller stjålet, og du er juridisk ansvarlig for eller pådrar deg utgifter for å kompensere for dette, bør du kontakte kundeservice. Etter å ha mottatt bekreftende dokumentasjon og informasjon, blir saken overført fra Airbnb til et tredjeparts forsikringsselskap og dets tredjeparts administrator for forsikringskrav.
Kontakt kundeservice

Vanlige spørsmål med svar

Vanlige spørsmål med svar

img

Er du klar til å legge ut stedet ditt på Airbnb?