SAMMENDRAG AV FORSIKRING I JAPAN

Opplevelsesforsikring

Hva er opplevelsesforsikring?

Opplevelsesforsikringen gir opplevelsesverter ansvarsdekning for personskade eller skade på eiendeler som rammer gjester eller tredjeparter på grunn av en ulykke under en opplevelse levert av verten. Opplevelsesforsikringen gir ikke verter dekning for skade på eller tap av egen eiendom som oppstår under en opplevelse. Opplevelsesforsikringen i Japan gir dekning i henhold til en polise utstedt av Sompo Japan Insurance Inc. uten ekstra kostnader for verter. Nedenfor kan du lese om hvordan du sender en utbetalingsforespørsel for opplevelsesforsikringen.

Inkluderte land

Opplevelsesforsikringen dekker verter over hele verden, med unntak av jurisdiksjoner underlagt amerikanske sanksjonslover. Opplevelsesforsikringen i Japan tilbys i henhold til en separat polise med Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Forskjellige dekningsgrenser og vilkår kan gjelde.

Når begynner og slutter dekningen?

Inneværende periode for polisen som ligger til grunn for opplevelsesforsikringsordningen begynte 31. juli 2023 og utløper 31. juli 2024.

Hvem kan få dekning?

Opplevelsesverter er dekket av opplevelsesforsikringen hvis hendelsen som resulterer i juridisk ansvar for enten personskade eller skade på eiendom, oppstår under en opplevelse levert av verten innenfor forsikringsperioden. En opplevelse er definert som en aktivitet som tilbys av en eller flere opplevelsesverter, og som det er gitt tilgang til gjennom Airbnbs nettside eller app. En opplevelsesvert er definert som en person eller juridisk enhet som har rett til å annonsere en opplevelse på Airbnbs nettside eller app. I denne definisjonen omfatter begrepet "opplevelsesvert" også (i) en tredjepart som setter sammen en reiseplan eller organiserer en eller flere opplevelser for Airbnb-gjester, selv om vedkommende ikke tilbyr opplevelsen direkte (ii) en medvert som tilbyr tjenester i forbindelse med en opplevelse, og visse tredjeparter som inngår kontrakt med opplevelsesverten om å stille et sted til rådighet i forbindelse med en opplevelse.

Ansvarsgrenser

Opplevelsesforsikringen gir dekning på opptil 100 000 000 JPY per hendelse.

Hva er ikke dekket av opplevelsesforsikringen?

Opplevelsesforsikringen dekker hovedsakelig ikke

 • ansvar forårsaket av vertens forsettlige handling
 • ansvar forårsaket av krig, utenlandsk bruk av militær makt, revolusjon, opprør, sivil uro eller væpnet opprør
 • ansvar for pårørende til vertens husstand
 • ansvar forårsaket av fysisk funksjonshemning som er påført vertens ansatte under vertens arbeid
 • ansvar forårsaket av drenering eller eksos
 • ansvar forsterket av en spesiell avtale om skader mellom verten og andre
 • nukleær risiko, asbestrisiko, forurensningsrisiko
 • yrkesrisiko
 • ansvar forårsaket av eierskap, drift og vedlikehold av et luftfartøy eller en bil, eller eierskap, drift og vedlikehold av et vannfartøy eller et kjøretøy utenfor et anlegg
 • ansvar for varer, matvarer og drikkevarer som ikke lenger er i vertens besittelse, eller andre eiendommer som ikke lenger er i vertens besittelse og er utenfor et anlegg
 • ansvar som oppstår på grunn av skade på materialer som skal leveres osv.
 • Forsikringskrav

  Du må varsle Airbnb umiddelbart hvis du blir oppmerksom på personskade eller skade på eiendom som kan være underlagt dekning under disse vilkårene.
  Denne oversikten over opplevelsesforsikringen omfatter ikke alle vilkår i forsikringspolisen. For å be om en kopi av forsikringspolisen kan du ta kontakt med Aon Japan Ltd. og oppgi informasjon om Airbnb-kontoen din.