Superhost: anerkjennelse av de beste innen gjestfrihet

Superhost-programmet fremhever og belønner Airbnbs best vurderte og mest erfarne verter.

Superhost-fordeler

Som Superhost blir du mer synlig, og du får et bedre inntjeningspotensial og eksklusive belønninger. Det er vår måte å takke deg for enestående gjestfrihet på.

Ta imot flere gjester

Oppmerksomhet fra gjester kan føre til flere bestillinger for Superhoster – og mer penger i lommene.

Få spesiell anerkjennelse

Gjester stoler på at Superhoster er de beste av de beste og finner dem ved hjelp av Superhost-søkefilteret. Kampanjerelaterte e-poster og Superhost-merker hjelper dem å skille seg ut enda mer.

Få tilgang til eksklusive belønninger

Superhoster får en Airbnb-kupong på 100 USD hvert år de beholder statusen. Når de verver en ny vert som registrerer seg, får Superhoster 20 % ekstra i vervebonus.

Slik blir du Superhost

Hver tredje måned kontrollerer vi om du har oppfylt følgende kriterier det siste året.* Hvis du har det, får eller beholder du Superhost-statusen.

Mer enn 4,8 i samlet vurdering

Superhost-verter har en gjennomsnittlig vurdering på 4,8 eller mer basert på anmeldelser fra gjestene på Airbnb det siste året. Gjester vet at de kan forvente seg enestående gjestfrihet fra disse vertene.

Ti eller flere opphold

Superhoster har fullført minst ti opphold i året som har gått eller hundre netter over minst tre fullførte opphold. Gjestene dine kan føle seg trygge på at de bor hos en erfaren vert.

<1 % kanselleringsrate

Superhoster kansellerer mindre enn 1 % av reservasjonene, ikke inkludert formildende omstendigheter. Dette betyr 0 kanselleringer for verter med færre enn 100 reservasjoner i året. Sjeldne kanselleringer betyr trygghet for gjestene.

Svarprosent på 90 %

Superhoster svarer på 90 % av nye meldinger innen 24 timer. Når gjester stiller deg spørsmål, vet de at de får svar raskt.

Vanlige spørsmål med svar

Hva om jeg må kansellere på grunn av en nødssituasjon?

Hvis du må kansellere en reservasjon på grunn av en nødssituasjon eller uunngåelige omstendigheter, kan du undersøke om årsaken regnes som en formildende omstendighet. Hvis dette er tilfelle, kan du fritas fra eventuelle straffegebyrer, og kanselleringen ses vekk fra med tanke på kvalifisering som Superhost.

Sørg for å sende inn kravet ditt til Airbnb innen 14 dager etter at du kansellerte reservasjonen (eller før den neste gjesten din ankommer). Det kan hende du må sende inn dokumentasjon til gjennomgang.

Les om Airbnbs vilkår ved formildende omstendigheter

Må jeg være vertskap i minst ett år før jeg kan bli Superhost?

Det finnes ingen krav til hvor lenge du må ha vært vertskap for å bli Superhost. Så lenge du oppfyller alle kriteriene innenfor vurderingsperioden (som skjer hver tredje måned), kan du få Superhost-status.

Hver gang vi kontrollerer om du har oppfylt Superhost-kriteriene, ser vi tilbake på resultatene dine det siste året.

Få råd fra Superhoster