Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Svar på spørsmål om hjelpefondet for Superhoster

  Finn ut hvem som har rett på støtte, hvordan du søker, hvor mye du kan få og mer.
  Av Airbnb 9. apr. 2020
  Leselengde 6 min
  Oppdatert 28. apr. 2021

  Høydepunkter

  • Noen Superhoster og verter for Airbnb-opplevelser som har blitt økonomisk påvirket av COVID-19, ble oppfordret til å søke om tilskudd fra hjelpefondet.

  • 16,8 millioner USD har blitt tildelt

  • Hjelpefondet for Superhoster er nå stengt for verter bosteder

  • Tilskudd reservert for opplevelsesverter tildeles frem til september.

  • Les mer i den komplette guiden om hvordan du kan være vertskap under covid-19.

  Hjelpefondet for Superhoster på 17 millioner USD er nå stengt for overnattingsverter. Airbnb har fullført tildelingen av tilskudd til Superhoster rundt om i verden. Vi har gitt 16,8 millioner USD i stipender til 8700 mottakere. Over 67 % av tilskuddsmottakerne var utenfor USA. De gjenværende tilskuddene reservert for verter for Airbnb-opplevelser pågår og tildeles etter planen til og med september 2020. Så langt har 70 % av tilskuddene til opplevelsesverter blitt tildelt.

  Vi vet at dette er en vanskelig tid for verter, og vi ønsker å hjelpe. Som en del av innsatsen vår for å støtte verter påvirket av COVID-19, introduserte vi nylig hjelpefondet for Superhoster og verter for Airbnb-opplevelser.

  Fellesskap støtter hverandre i tider som disse. Derfor har Airbnbs ansatte donert 1 million USD fra egne lommer for å starte opp et fond for verter som sliter med å få endene til å møtes. Airbnbs grunnleggere bidrar også personlig med 9 millioner USD, og sammen med ytterligere 7 millioner USD fra investorer er fondet totalt på 17 millioner USD.

  Vi har hørt fra mange av dere at dere ønsker å vite mer om fondet, så her svarer vi på de vanligste spørsmålene.

  Hvem har rett på tilskudd fra hjelpefondet for Superhoster?
  Hjelpefondet for Superhoster er til hjelp for Superhoster og opplevelsesverter som sliter økonomisk på grunn av nedgangen i reiser forårsaket av COVID-19. Dette fondet støtter utvalgte verter, etter vårt skjønn, i alle land og regioner med unntak av innkvarteringsverter i Fastlands-Kina, hvor Airbnb allerede har lansert et dedikert hjelpeprogram.

  For å kvalifisere må verter som tilbyr et sted å bo

  • ikke ha mer enn to aktive annonser
  • ha en verifisert identitet
  • ha vært Superhost i totalt ett år eller mer
  • ha mistet en betydelig prosentandel av inntektene sine på grunn av COVID-19
  • vise at de er avhengige av Airbnb som en viktig inntektskilde

  For å ha rett på dette må opplevelsesverter

  • ha en verifisert identitet
  • ha vært opplevelsesvert i ett år eller mer
  • ha mistet en betydelig prosentandel av inntektene sine på grunn av COVID-19
  • vise at de er avhengige av Airbnb som en viktig inntektskilde

  Les mer om berettigelse for verter av opplevelser.

  Hva innebærer det å ikke ha mer enn to aktive utleiesteder, og hvorfor tok Airbnb denne avgjørelsen for innkvarteringsverter?
  Med dette fondet fokuserer vi på verter som bare leier ut egne hjem eller sekundærboliger, eller private rom i disse boligene. Du har ikke rett på tilskudd hvis du har mer enn to aktive utleiesteder på forskjellige adresser. Hvis du har mer enn to utleiesteder på samme adresse, for eksempel hvis du leier ut tre rom i huset ditt, har du fortsatt rett på tilskudd.

  Tanken bak dette programmet er å støtte erfarne verter som står i fare for å miste primærboligen sin. For å gjøre dette har vi valgt å invitere verter som har disse tre tingene til felles:

  • De har vært Superhoster i mer enn ett år.
  • De har tapt en betydelig andel av inntektene sine.
  • De leier ut egen primær- eller sekundærbolig.

  Vi vet at verter tilnærmer seg virksomheten sin på mange forskjellige måter, og at antall utleiesteder ikke avgjør hvor mye omsorg de legger ned i å ta imot gjestene sine. Når det er sagt, prøver vi å holde programmet fokusert og sørge for at vi gir meningsfylt støtte ved å kun invitere verter med to eller færre utleiesteder.

  Må jeg være en nåværende Superhost?
  Ja. For at Superhoster skal kvalifisere for fondet, må du være en nåværende Superhost og ha kvalifisert for Superhost-status minst fire ganger i løpet av din levetid, men disse kan eksempelvis være fire separate kvartaler de siste fem årene. Dette gjelder ikke for opplevelsesverter.

  Hvordan fungerer invitasjonsprosessen?
  Fra og med 10. april 2020 oppfordrer et spesialisert team hos Airbnb berettigede Superhoster og opplevelsesverter til å søke om bidrag fra hjelpefondet via e-post. Vi starter med å invitere, etter eget skjønn, de som har vært Superhoster lengst, og som har størst økonomisk behov, ved å se på inntektsnedgangen fra i år til i fjor. Det samme teamet evaluerer søknader og tar kontakt med verter for å fortelle dem om søknaden deres er godkjent eller ikke. Alle oppfordringer ble sendt ut innen slutten av mai 2020. De gjenværende tilskuddene reservert for opplevelsesverter pågår og tildeles etter planen ut september 2020. Så langt har 70 % av tilskudd til opplevelser allerede blitt tildelt.

  Hvordan fungerer søknadsprosessen?
  De som mottar en invitasjon, blir bedt om å svare på noen spørsmål for å hjelpe Airbnb med å forstå deres økonomiske behov og deres avhengighet av Airbnb som inntektskilde. Du har syv dager på deg til å søke når du mottar en invitasjon.

  Hvor lang tid tar det før jeg mottar tilskuddet hvis søknaden min blir godkjent?
  Hvis vi godkjenner søknaden din, sender vi midlene innen tre virkedager til den vanlige utbetalingsmåten din. Alle tilskudd sendes ut innen midten av juni. Avhengig av hvilken utbetalingsmåte du bruker, kan det ta inntil syv virkedager før pengene vises på kontoen din.

  Hvor mye penger får jeg?
  Vi gjennomgår søknader fra kvalifiserte verter og godkjenner tilskudd på opptil 5 000 USD til hver konto, basert på økonomiske behov.

  Hvis jeg får et bidrag, må jeg betale det tilbake?
  Tilskudd gis uten betingelser. Du trenger ikke å betale det tilbake og kan bruke det som du selv ønsker. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å avgjøre om tilskuddet ditt kan trekkes fra på skatten eller om det gir rett til skattefradrag.

  Hvordan avgjør dere hvilke verter som har blitt hardest rammet?
  Vi vet at denne typen informasjon er kompleks og sensitiv, og har derfor satt sammen spesifikke kriterier for å gjøre beslutningene våre mer objektive. Vi begynner med å se på vertenes inntektstrender, slik at vi kan invitere de med høyest inntektstap sammenlignet med fjorårets inntekter i samme periode. Deretter bruker vi vertenes svar i søknadene deres for bedre å forstå hvordan denne reduksjonen har påvirket deres evne til å få endene til å møtes.

  Kan jeg ha rett på tilskudd fra både fondet på 250 millioner USD og fra hjelpefondet for Superhoster?
  Ja. Vi har satt til side 250 millioner USD for å støtte alle verter som påvirkes av kanselleringer relaterte til COVID-19. Les mer om kvalifiseringskrav for initiativet på 250 millioner USD

  Hvorfor har ikke alle Superhoster rett på tilskudd?
  Vi ønsker å hjelpe så mange verter som vi kan, men vi vil også at hjelpen skal være meningsfull. Det finnes hundretusenvis av Superhoster rundt om i verden. Selv om mange i fellesskapet vårt påvirkes av COVID-19, bruker vi dette fondet til å tilby hjelp til de Superhostene som har opplevd mest nedgang i inntekter.

  Airbnb kommer til å prioritere oppfordringene etter hvor lenge en vert har vært Superhost og i hvor stor grad inntektene deres har blitt påvirket. Avgjørelsene skjer etter Airbnbs skjønn. Vi har også andre programmer for å hjelpe verter, som fondet på 250 millioner USD vi har satt av til å hjelpe med å dekke kostnadene forbundet med kanselleringer på grunn av COVID-19.

  Vi har også samarbeidet for å sikre støtte til Airbnb-verter gjennom de amerikanske myndighetenes nylige tiltakspakke i anledning COVID-19. For å hjelpe deg med å finne andre økonomiske ressurser som kan hjelpe deg, jobber vi med å finne frem til noen av de økonomiske hjelpeprogrammene som tilbys i forskjellige områder av verden. Vi kommer til å legge dem til på Airbnb.com/COVID.

  Hva ved tidslinjen har endret seg?
  Vi har justert tidslinjen på grunn av endringer i organisasjonsstrukturen vår. Vi behandler invitasjoner og søknader, og vi inviterer fortsatt berettigede verter til å søke. Alle oppfordringer ble sendt ut innen utgangen av mai, et par uker senere enn forventet. Vi setter pris på tålmodigheten mens vi støtter kollegene våre og oppdaterer planene.

  Hvilke alternative måter kan man få økonomisk støtte på?
  Som Airbnb-vert kan du ha rett på økonomisk hjelp fra nasjonale og/eller lokale myndigheter. Vi har funnet frem til noen av de økonomiske hjelpeprogrammene som tilbys i området ditt. Du kan lese mer om økonomisk støtte for verter i ressurssenteret.

  Informasjonen i artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

  Høydepunkter

  • Noen Superhoster og verter for Airbnb-opplevelser som har blitt økonomisk påvirket av COVID-19, ble oppfordret til å søke om tilskudd fra hjelpefondet.

  • 16,8 millioner USD har blitt tildelt

  • Hjelpefondet for Superhoster er nå stengt for verter bosteder

  • Tilskudd reservert for opplevelsesverter tildeles frem til september.

  • Les mer i den komplette guiden om hvordan du kan være vertskap under covid-19.
  Airbnb
  9. apr. 2020
  Var dette nyttig?