Hopp til innhold
  Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater
  Lengre ventetider enn vanlig på grunn av COVID-19
  Hvis det er mer enn 72 timer til reservasjonen starter, vennligst ta kontakt nærmere innsjekkingstidspunktet. Hvis du ønsker å endre eller kansellere en reservasjon, kan du gjøre det fra Turer-siden eller i kontrollpanelet for vertskap.

  Airbnbs moderering ved anmeldelsestvister

  Etter hvert som Airbnbs fellesskap og produkter utvikler seg, kommer vi til å passe på å oppdatere disse retningslinjene etter behov for å sikre at anmeldelser reflekterer gjestenes og vertenes ærlige og personlige opplevelser.

  Fjerning av anmeldelser

  Vi mener at et sunt anmeldelsessystem må respektere og beskytte fellesskapets ærlige tilbakemeldinger. Derfor tar vi fjerning av enhver anmeldelse svært alvorlig. Du kan lese hele Airbnbs retningslinjer for anmeldelser, men kort fortalt betyr dette at en anmeldelse blir fjernet hvis

  Moderering ved partiskhet

  Fellesskapet vårt drar best nytte av anmeldelser som gir et upartisk bilde av medlemmets erfaring. Airbnb fjerner anmeldelser når de viser upassende partiskhet, for eksempel fordi anmelderen forsøker å utpresse personen som blir anmeldt, har interessekonflikter eller konkurrerer med personen som blir anmeldt.

  Utpressing eller incitament

  Ethvert forsøk på å bruke anmeldelser eller svar på anmeldelser til å tvinge en person til å gjøre noe de ikke er forpliktet til, er et misbruk av anmeldelser, og det tillater vi ikke.

  Folk som bruker Airbnb har ikke lov til å knytte positive anmeldelser til løfter om kompensasjon eller true med negative anmeldelser hvis kravene deres ikke blir oppfylt. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller avslutning av Airbnb-kontoen din.

  Følgende er forbudt ifølge retningslinjene:

  • En gjest truer med å gi negative anmeldelser eller vurderinger i et forsøk på å tvinge en vert til å gi refusjoner, ytterligere kompensasjon eller gjensidig positive anmeldelser.
  • En vert krever at en gjest gir en positiv anmeldelse eller vurdering i bytte mot delvis eller full refusjon eller gjensidig positive anmeldelser. Verter kan heller ikke tilby gratis eller rabatterte opphold i bytte mot at en gjest reviderer en eksisterende anmeldelse.
  • En vert eller en gjest ber noen om å utføre spesifikke handlinger i forbindelse med en anmeldelse i bytte mot løsningen av en konflikt.

  Følgende er ikke forbudt ifølge retningslinjene:

  • En gjest kontakter en vert angående et problem før de skriver en anmeldelse.
  • En vert eller gjest ønsker refusjon eller tilleggsbetaling og skriver en anmeldelse, så lenge anmeldelsen ikke brukes som en trussel for å påvirke utfallet av en konflikt.
  • En vert ber en gjest om å gi en ærlig anmeldelse eller vurdering som reflekterer en positiv opplevelse.
  • En vert eller gjest endrer en anmeldelse innenfor tidsfristen for revisjon.

  Grunnen til at anmeldelser kan bli stående for reservasjoner som krever Airbnbs inngripen

  Når noe går galt med en reservasjon, kan verter og gjester velge å be om kompensasjon (refusjon eller tilleggsbetaling) og kan i tillegg velge om de vil dele opplevelsen sin offentlig i en anmeldelse. For å oppmuntre til rettferdig løsning av tvister og et upartisk anmeldelsessystem må gjester og verter kunne bruke begge disse verktøyene.

  Hvis for eksempel en vert tar imot en gjest som bryter en husregel, vil vi at verter skal dele opplevelsen sin med fremtidige verter og Airbnb via anmeldelsen. I tillegg kan det være tilfeller hvor en gjest bryter en husregel OG en vert tilbyr et skittent utleiested, så vi ønsker ikke å forby en part å delta i tilbakemeldingsprosessen.

  Når det er sagt, kommer vi til å fjerne anmeldelser i situasjoner hvor vi kan fastslå at en part har forsøkt å presse den andre for å manipulere innholdet i anmeldelsen. Hvis en anmeldelse etter en konflikt i tillegg er i strid med noen av retningslinjene våre for innhold (for eksempel hvis den inneholder diskriminerende innhold eller trusler om vold), blir den også fjernet.

  Interessekonflikt

  Vi fjerner anmeldelser som viser tegn til å være skrevet utelukkende for å senke en persons samlede vurdering og i tilfeller der vi mistenker at oppholdet aldri fant sted.

  Det er ikke tillatt å ta imot falske reservasjoner i bytte mot positive anmeldelser, å bruke en sekundær konto for å skrive anmeldelse av deg selv eller utleiestedet ditt eller å tilby noe av verdi i bytte mot en positiv anmeldelse. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller avslutning av Airbnb-kontoen din.

  Anmeldelser fra konkurrenter

  Anmeldelser skrevet av konkurrenter (for eksempel konkurrerende virksomheter, utleiesteder eller opplevelser) med det formål å avskrekke andre fra å bestille disse utleiestedene eller opplevelsene eller å drive etterspørselen til andre utleiesteder eller opplevelser, er ikke tillatt. Brudd på dette kan føre til begrensning, suspensjon eller avslutning av Airbnb-kontoen din.

  Moderering for økt relevans

  Anmeldelser gir medlemmer av fellesskapet informasjon og innsikt som hjelper dem å ta bedre bestillingsbeslutninger. Anmeldelser er mest nyttige når forfatteren forteller nøyaktig om opplevelsen de har hatt og gir sin ærlige mening.

  Hvis en anmeldelse inneholder informasjon som ikke er knyttet til opplevelsen som vert eller gjest, eller fokuserer på noe som personen som anmeldes ikke kan kontrollere, vurderer moderatorene våre anmeldelsens relevans ved å spørre om følgende:

  1. Forteller anmeldelsen om forfatterens opplevelse, og gir den vedkommendes personlige perspektiv?
  2. Er anmeldelsen nyttig for andre medlemmer av Airbnb-fellesskapet? Gir den viktig informasjon om en vert, en gjest, et utleiested eller en opplevelse som kan hjelpe andre med å ta velinformerte bestillingsvalg?

  Hvis Airbnb fastslår at anmeldelsen ikke inneholder relevant informasjon om en vert, en gjest, et utleiested eller en opplevelse, fjerner vi anmeldelsen. Anmeldelser som for det meste inneholder irrelevant informasjon, kan også fjernes, men bare i tilfeller der det er sannsynlig at den relevante delen av innholdet ikke kommer til å opplyse bestillingsbeslutningene til andre fellesskapsmedlemmer i vesentlig grad.

  Eksempler på relevante og irrelevante utsagn

  Irrelevant: Ikke stol på taxisjåførene i denne byen, de velger de verste rutene!"
  Relevant
  : "Ikke stol på taxisjåførene i denne byen, de velger de verste rutene! I tillegg var utleiestedet fullstendig i uorden da jeg ankom, og verten svarte aldri på bekymringsmeldingene mine"

  Irrelevant: "Denne gjesten er en løgnhals. Hun kan umulig ha vært en ordentlig lege."
  Relevant
  : "Gjesten kom for sent til innsjekking og skrek deretter til meg fordi jeg ikke våknet raskt nok for å slippe henne inn. Hun var uhøflig og ble lett irritert under hele reservasjonen. Jeg hadde ikke likt å være hennes pasient."

  Moderering ved kansellerte reservasjoner

  Airbnb tillater anmeldelser for reservasjoner som kanselleres etter kl. 00.00 på innsjekkingsdagen. Vi gjør dette for å samle inn tilbakemeldinger om de viktigste delene av en reiseopplevelse, enten det betyr tilbakemeldinger om kommunikasjon, brudd på husregler, problemer med utleiestedet på innsjekkingstidspunktet osv.

  Hvis du velger å skrive en anmeldelse for en kansellert reservasjon, ber vi deg om å holde tilbakemeldingen relevant og å kun skrive om ting du har opplevd personlig. I tilfeller der Airbnb kan bekrefte at en anmeldelse er skrevet om en kansellert reservasjon, og anmeldelsen inneholder informasjon som er irrelevant for fellesskapet (f.eks. frustrasjon over et innstilt fly), fjernes anmeldelsen.