Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Regler

Skattedokumenter fra Airbnb

Airbnb utsteder flere typer dokumenter knyttet til skatt i USA. Nøyaktig hvilke du får, avhenger av betalingen du mottar gjennom plattformen vår.

Merk: Det kan hende du mottar mer enn én type dokument, men de kommer i så fall til å rapportere forskjellige betalingstyper.

Oversikt over skattedokumenter

Denne tabellen gir en rask oversikt over de forskjellige skattedokumentene Airbnb utsteder. Du finner mer informasjon ved å få til de relevante avsnittene på denne siden.

Dokumenttype

Betalingstype

Betalingsterskel

Dokument tilgjengelig innen

1099-K

Airbnb-verter eller medverter som er statsborgere i USA eller skattemessig bosatt i USA, og som har transaksjoner i forbindelse med reservasjoner og/eller opplevelser.

Mer enn 20 000 USD og 200 reservasjoner for kalenderåret 2022.

Se avsnittet "1099-K" på denne siden for mer informasjon om kalenderåret 2023.

31. januar i følgende kalenderår.

1099-MISC

Verter eller medverter som er statsborgere i USA eller skattemessig bosatt i USA, og som har mottatt annen rapporteringspliktig inntekt som bonuser, belønninger, insentiver, oppgjørsjusteringer gjennom Airbnb og andre diverse betalinger.

Luxury Retreats-verter eller medverter som betaler skatt til USA og mottar leie eller andre betalinger.

600 USD eller mer totalt i løpet av kalenderåret.

31. januar i følgende kalenderår.

1099-NEC

Tjenesteleverandører gjennom Airbnb, som fotografer, oversettere og andre tjenesteleverandører som er statsborgere i USA eller skattemessig bosatt i USA.

600 USD eller mer totalt i løpet av kalenderåret.

31. januar i følgende kalenderår.

Skjema 1042-S

Ikke-amerikanske verter som har sendt inn et W-8-skjema og mottatt betalinger fra amerikanske kilder.

1 USD eller mer

15. mars i følgende kalenderår.

Skjema 1099-K

Skjema 1099-K rapporterer brutto betalingstransaksjoner som Airbnb har behandlet på dine vegne. Som en tredjeparts oppgjørsorganisasjon (TPSO) er Airbnb pålagt av Internal Revenue Service (IRS) og statlige skattemyndigheter å utstede skjema 1099-K til verter som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, som overskrider rapporteringstersklene for 1099-K.

Du kan lese mer om amerikansk skatterapportering for verter og amerikansk skatterapportering for medverter. Du kan også lese ofte stilte spørsmål om skatt.

23. desember 2022 kunngjorde IRS en forsinkelse i endringen av rapporteringsgrensene, som ble innført som del av American Rescue Plan i 2021, for tredjeparts oppgjørsorganisasjoner, som skulle tredd i kraft til skatterapporteringen for 2022.

Resultatet av denne forsinkelsen er at Airbnb ikke er pålagt å sende inn 1099-K-skjemaer i henhold til grensen på 600 USD. Følgelig kommer vi for kalenderåret 2022 kun til å utstede 1099-K-skjemaer i henhold til grensene på 20 000 USD og over 200 reservasjoner.

Når utsteder Airbnb skjema 1099-K?

Hvis du oppfyller kriteriene for skatterapportering til USA i et skatteår, skal du få tilsendt skatteskjema i posten og/eller kunne finne det på skattesiden på kontoen din innen 31. januar følgende kalenderår.

Hvem mottar 1099-K-skjemaet?

For kalenderåret 2022 får du utstedt et 1099-K-skjema dersom du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier fra IRS:

 • Du har mottatt mer enn 20 000 USD i brutto utbetalinger og har hatt mer enn 200 reservasjoner i kalenderåret 2022.
 • Du har hatt amerikansk skattetrekk på utbetalingene dine.
 • Delstaten eller distriktet du bor i, har en lavere terskel for rapportering av inntektsskatt. Se listen over delstater og distrikter nedenfor.

Delstater/distrikter med lavere rapporteringsterskler

Følgende delstater/distrikter har egne, lavere rapporteringsterskler: District of Columbia, Illinois, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont og Virginia. Hvis du er over delstatens terskel, men ikke IRS' terskel, sendes 1099-K kun til delstaten din.

Forklaring av skjema 1099-K

Verter (annonseeier)

Brutto betalingstransaksjoner: Et 1099-K-skjema rapporterer brutto betalingstransaksjoner behandlet på dine vegne på Airbnbs plattform. De rapporterte beløpene representerer brutto totalbeløp for reservasjoner (herunder skatt/gebyrer til Airbnb og eventuelle rengjøringsgebyrer og innkrevde skatter som du har bedt oss om å innkreve og betale til deg, og eventuelle medvertsutbetalinger, hvis aktuelt) og oppgjørsbetalinger mottatt fra gjester.

Beløpene rapporteres før det trekkes fra gebyrer/provisjon til Airbnb. Totalbeløpene justeres ikke for reservasjonsendringer og kanselleringer som ble utført etter at gjesten sjekket inn. Utbetalinger som deles med medverter gjennom funksjonen for medvertsutbetalinger, påvirker ikke beløpet som rapporteres til annonseeieren for rapportering av skatteopplysninger. Vertens skjema 1099-K inkluderer hele bruttobeløpet for reservasjonen.

Vi anbefaler at du spør en skatterådgiver om hvordan du rapporterer 1099-K i skattemeldingen din, og om eventuelle fradrag som kan være aktuelle for deg.

Eksempel

 • 100 USD per natt × 5 netter

500 USD

 • Rengjøringsgebyr

90 USD

 • Lokale skatter og avgifter (innkrevd osv.)

10 USD

= totalbeløp til rapportering til vert i 1099-K

600 USD

 • Airbnb-gebyrer

-18 USD

 • Medvertsutbetalinger

-114,40 USD

= nettoutbetaling til vert

467,60 USD

For medverter

Betalingstransaksjoner: I et 1099-K-skjema rapporteres brutto betalingstransaksjoner behandlet på dine vegne på Airbnbs plattform. De rapporterte beløpene representerer beløpet du mottok, som spesifisert av annonseeieren.

Totalbeløpene justeres ikke for reservasjonsendringer og kanselleringer som ble utført etter at gjesten sjekket inn. Vi anbefaler at du spør en skatterådgiver angående rapporteringen av 1099-K i skattemeldingen din, og om eventuelle fradrag som kan være aktuelle for deg.

Trekking av føderal inntektsskatt

Hvis det har blitt trukket føderal inntektsskatt, blir totalbeløpet for det aktuelle kalenderåret rapportert i felt 4. Vi trekker kun føderal inntektsskatt når vi er lovpålagt å gjøre det. Følgende er vanlige grunner til at vi må trekke føderal inntektsskatt:

 • Vi hadde ikke det amerikanske skattenummeret ditt på utbetalingstidspunktet.
 • IRS ba oss om å gjøre det.

Les mer om skattetrekk i USA.

Flere Airbnb-kontoer med samme skattenummer

Hvis du har flere Airbnb-kontoer knyttet til det samme skattenummeret, blir bruttotransaksjonsbeløpene og totalbeløpet for reservasjoner summert for å avgjøre om du overskrider IRS' terskler for føderal og/eller statlig rapportering.

Hvis du oppfyller rapporteringskriteriene etter at du har summert totalbeløpene fra alle kontoene dine, får du tilsendt et 1099-K-skjema for hver enkelt konto. Så hvis du for eksempel har fire kontoer, får du tilsendt fire 1099-K-skjemaer.

Én Airbnb-konto med flere skattebetalere

Hvis brukerkontoen din har flere aktive skattenumre, og det har blitt utstedt flere 1099-skjemaer, må du summere totalbeløpene fra alle 1099-skjemaene og avstemme mot totalbeløpene i transaksjonshistorikken.

Hvis en vert har konfigurert medvertsutbetalinger, legger medverten(e) til skattebetalerinformasjonen sin og mottar et eget 1099-skjema på Airbnb-kontoen sin.

Slik avstemmer du 1099-K-skjemaet

Bruk inntektsoversikten og/eller transaksjonshistorikken på kontoen din til å avstemme skjema 1099-K.

Inntektsoversikt

 • Bruttoinntekt: Dette tilsvarer felt 1a på skjema 1099-K. Dette inkluderer prisen per natt, rengjøringsgebyrer, skatter som kreves inn og overføres til deg (innkrevd skatt), og vedtak.
 • Airbnbs tjenestegebyrer: Dette viser de samlede gebyrene som er trukket fra bruttoinntekten.
 • Justeringskolonnen: Denne viser eventuelle justeringer av utbetalingene dine.

Transaksjonshistorikk

 • Gå til Fullførte utbetalinger og velg det aktuelle tidsrommet (f.eks. januar–desember 2022).
 • Deretter velger du Eksporter CSV og Last ned CSV-fil.
 • Åpne CSV-filen og filtrer etter skatteåret i kolonnen Inntektsår.
 • I kolonnen Type velger du vekk Oppgjørsjustering og Utbetaling.
 • Bruttoinntekten er summen av kolonnene Beløp og Vertsgebyr og skal samsvare med felt 1a i skjema 1099-K.

Hvis det finnes negative justeringer, må du se vekk fra disse. Skjema 1099-K rapporterer bruttoinntekt før justeringer. Du kan trygt ignorere de andre kolonnene, deriblant de for rengjøringsgebyr, administrasjonsgebyr og utleieskatt.

Merk:

 • Hvis du også har fått tilsendt et 1099-MISC-skjema, finner du disse transaksjonene i inntektsoversikten og transaksjonshistorikken.
 • Hvis brukerkontoen din har flere aktive skattebetalere registrert, og du har fått tilsendt flere 1099-skjemaer, må du regne sammen totalbeløpene fra alle 1099-skjemaene og avstemme mot de tilsvarende totalbeløpene i transaksjonshistorikken.

  Skjema 1099-MISC

  Skjema 1099-MISC er et skattedokument Airbnb utsteder til verter/medverter som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, og som mottar annen rapporteringspliktig inntekt fra Airbnb. Vanligvis brukes dette skjemaet til å rapportere betalinger knyttet til kampanjer, bonuser, belønninger, insentiver og oppgjørsjusteringer fra Airbnb. Disse vurderes som rapporteringspliktige betalinger og rapporteres ikke i skjema 1099-K og/eller skjema 1099-NEC.

  Luxury Retreats-verter eller medverter som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, og som har tjent 600 USD eller mer i kalenderåret, mottar et 1099-MISC-skjema. Beløpene som rapporteres i skjema 1099-MISC, rapporteres i brutto (før provisjon/gebyrer til oss trekkes fra).

  Merk: Hvis du klassifiseres skattemessig som "C Corporation" eller "S Corporation" (herunder LLC klassifisert som disse) i W-9-skjemaet ditt, kan du være fritatt fra utstedelse av 1099-MISC-skjemaet.

  Skjema 1099-NEC

  Skjema 1099-NEC er et skattedokument Airbnb utsteder til tjenesteleverandører som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, for eksempel fotografer, oversettere og concierger, som får betalt 600 USD eller mer (totalt) i løpet av kalenderåret. Beløpene på dette skjemaet rapporteres brutto, før eventuelle tjenestegebyrer til Airbnb trekkes fra.

  Merk: Hvis du klassifiseres skattemessig som "C Corporation" eller "S Corporation" (herunder LLC klassifisert som disse) i W-9-skjemaet ditt, kan du være fritatt fra utstedelse av 1099-NEC-skjemaet.

  Hvis du ikke er Airbnb-vert, men leverer tjenester til Airbnb gjennom en tredjepartsleverandør, blir skattedokumentet ditt utstedt fra tredjepartsleverandøren. Hvilken dokumenttype du mottar fra tredjeparten, avhenger av dennes skattestatus og rapporteringskrav.

  Skjema 1042-S

  Skjema 1042-S er et skattedokument Airbnb utsteder til verter (Airbnb og Luxury Retreats) som ikke er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA, og som har sendt inn et skjema W-8 og mottatt inntekter fra Airbnb som stammer fra USA. Beløpene som rapporteres i skjema 1042-S, rapporteres i brutto (før provisjon/gebyrer til oss trekkes fra).

  Hvor finner jeg skattedokumenter som er utstedt til meg?

  Hvis det har blitt utstedt et skattedokument til deg, finner du det på Airbnb-kontoen din.

  • Klikk på profilbildet ditt og velg Konto.
  • kontosiden velger du Skatt.
  • I fanen Skattebetalere velger du ikonet >.
  • Under Skattedokumenter finner du en liste over skattedokumenter utstedt til deg (opptil fire år tilbake).

  Du kan også finne alle skattedokumenter på brukerkontonivå:

  • Klikk på profilbildet ditt og velg Konto.
  • kontosiden velger du Skatt.

  Gå til Skattedokumenter og se listen over alle skattedokumenter utstedt til deg i løpet av de siste fire årene.

  Løse problemer med skattedokumenter

  Hvis du har problemer med å avstemme transaksjonene mot skattedokumentene, eller hvis navnet, skattenummeret eller beløpet på skattedokumentet ditt er feil, ber vi deg om å ta kontakt.

  Merk: Vi kan kun utstede et korrigert skjema etter at vi har undersøkt problemet og bekreftet eventuelle feil.

  Var denne artikkelen til hjelp?

  Relaterte artikler

  Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
  Logg inn eller registrer deg