Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Slik kan du bidra til å stoppe menneskehandel

Airbnb har inngått et samarbeid med Polaris for å styrke fellesskapets forståelse av menneskehandel. Målet er å gi informasjon om hvordan du kjenner igjen en potensiell menneskehandel, og hvordan du bør reagere dersom du mistenker at det skjer på utleiestedet ditt. Med tanke på dette oppfordrer vi deg på det sterkeste til å rapportere mistenkte tilfeller av menneskehandel til Polaris' National Human Trafficking Hotline. Hvis du ikke er i USA, kan du finne organisasjoner i hele verden som jobber mot menneskehandel, i Global Modern Slavery Directory (GMSD).

Definisjon av menneskehandel

Definisjonen av menneskehandel kan variere avhengig av hvilket land du er i, men de fleste land bruker retningslinjene fra FN, som består av tre hovedelementer:

 1. Handlingene knyttet til menneskehandel: rekruttering, transport, overføring, husing og mottak av personer.
 2. Midlene brukt ved menneskehandel: trusler om eller bruk av makt, bortføring, svindel, tvang eller misbruk av makt.
 3. Formålet med menneskehandel: utnyttelse, herunder utnyttelse av sexarbeid og andre former for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid eller -tjenester, slaveri og praksiser som ligner på slaveri, trelldom eller fjerning av organer.

Typiske kjennetegn

Ofre for menneskehandel har ofte ikke mulighet til å rapportere situasjonen sin selv, så det er viktig at verter kjenner igjen typiske tegn på at det kan foregå menneskehandel. Denne listen over kjennetegn er ikke uttømmende, og ett kjennetegn alene tyder ikke nødvendigvis på menneskehandel:

Signaler som indikerer bruk av makt, svindel eller tvang:

 • trusler om eller bruk av fysisk makt eller vold
 • bruk av fysiske tvangsmidler
 • fysiske skader
 • personer som er tvunget til å ta en jobb under andre forhold enn de som opprinnelig ble avtalt på rekrutteringstidspunktet
 • personer som ikke kan dra av egen fri vilje og ikke har kontroll over penger og personlige eiendeler
 • personer som tvinges til å konsumere narkotika eller alkohol av en annen person

Signaler som indikerer utnyttelse:

 • Tvangsarbeid:
  • barn som arbeider
  • tegn på dårlig hygiene, underernæring og utmattelse
  • arbeidere som innkvarteres av arbeidsgiver på upassende steder (mangel på privatliv, provisoriske soveplasser)
  • arbeidstakere som ikke får lov til å ta tilstrekkelige pauser
  • arbeidstakere med farlige eller helseskadelige arbeidsforhold
 • Seksuell utnyttelse:
  • tilfeller av at utleiestedets adresse oppgis i nettreklamer for sexhandel
  • rapporter om hyppige besøk fra ukjente gjester til varierende tider av døgnet
  • overdrevne mengder sexutstyr på utleiestedet
  • utstyr til kommersiell fotografering eller filming

40,3 millioner mennesker verden over er fanget i moderne slaveri. Av disse blir 4 millioner potensielt seksuelt utnyttet, og kvinner og jenter rammes hardest. Det er fremdeles store mørketall når det gjelder menneskehandel, og fordi aktivitetene foregår i det skjulte, er det vanskelig å anslå hvor utbredt menneskehandel er. Selv om menneskehandel omfatter alle demografier, er det enkelte faktorer som gjør personer spesielt sårbare for utnyttelse. Eksempler på slike faktorer er hjemløshet, at man har blitt fordrevet fra hjemmet sitt etter en naturkatastrofe eller konflikt, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og udokumentert eller midlertidig status.

Dette gjør du hvis du mistenker menneskehandel

Du kan bidra til å stoppe menneskehandel. Hvis det oppstår en situasjon på utleiestedet ditt som potensielt kan dreie seg om menneskehandel, kan du rapportere det til National Human Trafficking Hotline, som driftes av Polaris, ved å ringe 1-888-373-7888, ved å sende "BeFree" til 233733 eller med live chat på humantraffickinghotline.org/chat. Telefonlinjen er tilgjengelig hele døgnet, gratis, konfidensiell og tilgjengelig på over 200 språk. Telefonlinjen kan hjelpe med internasjonale situasjoner, men du kan også kontakte lokale organisasjoner knyttet til Global Modern Slavery Directory (GMSD). Global Modern Slavery Directory (GMSD) drives av Polaris og er et interaktivt, offentlig tilgjengelig kart og tilhørende database med organisasjoner og byråer i hele verden som arbeider med moderne slaveri og menneskehandel. GMSD omfatter offentlige instanser, politimyndigheter, interesseorganisasjoner og organisasjoner som kan hjelpe ofre for menneskehandel samtidig som de også arbeider med relaterte saker som utnyttelse av arbeidskraft, barnevern og vold i nære relasjoner.

Du kan også rapportere potensiell menneskehandel til Airbnb. Airbnbs sikkerhetssenter er en sikkerhetsportal som gir deg tilgang til viktige ressurser direkte i appen. Du kan ringe Airbnbs støttetelefon for hastesaker gjennom sikkerhetssenteret, men også de lokale nødetatene uansett hvor du befinner deg i verden.

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg