Forslag vises etter at du har skrevet inn søkeordene. Bruk opp- og nedpilene for å bla gjennom resultatene. Bruk enter til å velge. Hvis valget er en setning, blir denne setningen sendt til søkeruten. Hvis forslaget er en lenke, navigerer nettleseren til den siden.
Fellesskapets retningslinjer

Retningslinjer mot diskriminering

Sist oppdatert: 25. januar 2024

Airbnb er først og fremst et åpent fellesskap som vil bringe verden tettere sammen ved å skape forutsetninger for meningsfylte, felles opplevelser mellom mennesker fra hele verden. Fellesskapet vårt består av millioner av mennesker fra nesten alle land i verden. Det er et utrolig mangfoldig fellesskap som forener mennesker fra ulike kulturer med ulike verdier og normer.

Airbnb-fellesskapet tilstreber å skape en verden der mennesker uavhengig av bakgrunn skal føle seg velkommen og respektert, uansett hvor langt hjemmefra de er. Denne forpliktelsen baserer seg på to grunnleggende prinsipper som gjelder både Airbnbs verter og gjester: inkludering og respekt. Vår felles søken etter å leve opp til disse prinsippene får alle medlemmer av fellesskapet til å føle seg velkommen på Airbnb-plattformen, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvilken religion de har og hvem de elsker. Airbnb erkjenner at enkelte jurisdiksjoner tillater, eller til og med krever, forskjellsbehandling av enkeltpersoner på bakgrunn av faktorer som nasjonal opprinnelse, kjønn, sivilstand og seksuell legning, og vi krever ikke at verter misligholder lokale lover eller gjør noe som kan utsette dem for rettslig ansvar. Airbnb kommer til å gi ytterligere veiledning og justerer disse retningslinjene mot diskriminering, slik at de gjenspeiler slike tillatelser og krav i jurisdiksjonene der dette er aktuelt.

Selv om vi ikke tror at ett selskap kan skape harmoni blant alle mennesker, tror vi at Airbnb-fellesskapet kan fremme empati og forståelse på tvers av alle kulturer. Vi er alle forpliktet til å gjøre alt vi kan for å bidra til å fjerne alle former for ulovlig forutinntatthet, diskriminering og intoleranse fra plattformen vår. Vi ønsker å fremme en kultur innenfor Airbnb-fellesskapet – blant verter, gjester og personer som vurderer å bruke plattformen vår – som strekker seg lenger enn overholdelse av retningslinjer. Med dette som formål samtykker vi alle, Airbnb-ansatte, verter og gjester, til å lese og handle i samsvar med følgende retningslinjer for å styrke fellesskapet og realisere målet om at alle kan føle seg velkommen hvor som helst.

 • Inkludering – vi ønsker alle mennesker velkommen med genuin gjestfrihet og et åpent sinn, uansett bakgrunn. Hvis du blir en del av Airbnb, som vert eller gjest, blir du en del av et inkluderende fellesskap. Forutinntatthet, fordommer, rasisme og hat hører ikke hjemme på plattformen eller i fellesskapet. Selv om vertene forplikter seg til å følge alle gjeldende lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av faktorer som rase, religion, nasjonal opprinnelse og andre som er oppført nedenfor, forplikter vi oss også til å gjøre mer enn å overholde minimumskravene som er etablert ved lov.
 • Respekt – vi møter hverandre med respekt i kommunikasjon og møter. Airbnb anerkjenner at lokale lover og kulturelle normer varierer rundt om i verden, og vi forventer at verter og gjester overholder lokale lover og behandler hverandre med respekt, selv når synspunkter ikke gjenspeiler eget livssyn og bakgrunn. Airbnbs medlemmer utgjør til sammen et utrolig mangfold av erfaringer, livssyn og skikker. Ved å føre sammen personer med forskjellig bakgrunn bidrar Airbnb til økt forståelse for det alle mennesker har til felles, og undergraver fordommer som er forankret i misoppfatninger, feilaktig informasjon og misforståelser.

Særskilt veiledning for verter i USA, EU og Canada

På generelt grunnlag gjør vi oss kjent med alle gjeldende føderale, delstatlige og lokale lover som gjelder for boliger og steder for offentlig innkvartering. Noen jurisdiksjoner kan ha ytterligere juridiske krav som utvider eller begrenser vernet av brukernes rettigheter i felleskapet. Verter må overholde slike juridiske krav. Verter bør kontakte Airbnbs kundeservice hvis de har spørsmål om forpliktelsene sine i henhold til Airbnbs retningslinjer mot diskriminering. Airbnb kommer til å publisere ytterligere veiledning for retningslinjer mot diskriminering utenfor USA i nær framtid. Rettledet av disse prinsippene skal vertsfelleskapene i USA, EU og Canda følge disse reglene når de vurderer potensielle gjester og når de tar imot dem:

Rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivilstand

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avslå en bestilling basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivilstand
  • anvende forskjellige vilkår på grunnlag av rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet og sivilstand
  • legge ut annonser eller komme med uttalelser som avskrekker eller antyder preferanser for eller mot gjester basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet og sivilstand

Kjønnsidentitet

Airbnb tildeler ikke brukerne sine noen kjønnsidentitet. Vi anser en persons kjønn som det vedkommende identifiserer seg som og/eller det vedkommende oppgir på profilen sin, og vi forventer at Airbnb-fellesskapet gjør det samme. Dette innbefatter respekt for pronomenene (han/ham, hun/henne, hen osv.) som brukere i fellesskapet selv identifiserer seg som.

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avslå en bestilling fra en gjest på grunn av kjønnsidentitet med mindre verten deler boareal (for eksempel bad, kjøkken eller fellesområder) med gjesten
  • anvende forskjellige vilkår på grunnlag av kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten
  • legge ut annonser eller komme med uttalelser som avskrekker eller antyder preferanser for eller mot gjester på bakgrunn av kjønn, med mindre verten deler boareal med gjesten
 • Airbnb-verter kan
  • gjøre en boenhet tilgjengelig kun for gjester av samme kjønn som verten, men ikke for det motsatte, når verten deler boareal med gjesten

Alder og familiestatus

 • Airbnb-verter kan ikke
  • anvende forskjellige vilkår eller avslå reservasjoner på bakgrunn av gjestens alder eller familiestatus der dette er forbudt ved lov
 • Airbnb-verter kan
  • oppgi faktiske og nøyaktige opplysninger om utleiestedets fasiliteter (eller mangel på dem) som kan gjøre utleiestedet usikkert eller upassende for gjester i en viss alder eller familier med barn eller spedbarn
  • opplyse i annonsen om at det finnes relevante begrensninger (f.eks. for seniorboliger), forskrifter eller lover som forbyr gjester under en bestemt alder eller familier med barn eller spedbarn

Funksjonshemning

 • Airbnb-verter kan ikke
  • avvise en gjest på bakgrunn av faktisk eller antatt nedsatt funksjonsevne
  • anvende forskjellige vilkår på grunnlag av at gjesten har en funksjonsnedsettelse.
  • benytte egen vurdering om hvorvidt en boenhet imøtekommer behovene til en gjest med en funksjonshemning i stedet for den potensielle gjestens egne vurdering
  • spørre om gjesten har en funksjonshemning eller hvor alvorlig den er, eller om hjelpemidlene gjesten bruker, men hvis en potensiell gjest nevner egen funksjonshemning, kan og bør verten spørre den potensielle gjesten om utleiestedet imøtekommer gjestens behov
  • forby eller begrense bruken av hjelpemidler
  • belaste mer i gebyrer for gjester med funksjonshemninger, herunder gebyr for kjæledyr når gjesten har et servicedyr
  • legge ut annonser eller komme med uttalelser som avskrekker eller antyder preferanser for eller mot gjester på bakgrunn av at gjesten har en funksjonshemning
  • nekte å kommunisere med gjestene gjennom tilgjengelige hjelpemidler, inklusive hørselshjelpemidler (for personer med svekket hørsel) og e-post (for personer med nedsatt syn som brukere skjermlesere)
  • nekte å tilby egnet innkvartering, herunder fleksibilitet når gjester med funksjonshemninger ber om små endringer i husreglene, som å bruke en tilgjengelig parkeringsplass i nærheten av boligen, når en gjest ber om en slik endring, bør verten og gjesten snakke om mulige løsninger som begge blir enige om for å sikre at boligen imøtekommer gjestens behov
 • Airbnb-verter kan
  • gi faktiske og nøyaktige opplysninger om boligens tilgjengelighetsfunksjoner (eller mangelen på disse), slik at gjester med funksjonshemninger selv kan vurdere om boligen oppfyller deres behov

Personlige preferanser

 • Airbnb-verter kan
  • med unntak av det som er oppgitt ovenfor, avslå bestillinger på grunn av faktorer som ikke er forbudt ved lov, for eksempel kan Airbnb-verter avslå bestillinger fra gjester med kjæledyr og gjester som røyker, unntatt der det er forbudt ved lov
  • kreve at gjester respekterer begrensninger av hvilke matvarer som kan spises på utleiestedet (f.eks. kan en vert som selv har kosher-kosthold eller vegetariansk kosthold, kreve at gjestene respekterer slike restriksjoner), disse restriksjonene bør uttrykkes tydelig i husreglene, Airbnb-verter kan for eksempel nekte å leie ut til gjester som vil røyke inne i boligen, eller sette begrensninger for antall gjester i en bolig

Når gjester avvises. Som vert bør du tenke på at ingen liker å bli avvist. Selv en om vert kan ha lovlige og legitime grunner for å avvise en potensiell gjest og gir uttrykk for dette, kan det føre til at det aktuelle medlemmet av fellesskapet føler seg uønsket og ekskludert. Verter bør gjøre sitt ytterste å imøtekomme gjester, uansett bakgrunn. Verter som gjentatte ganger avviser gjester fra en beskyttet gruppe (selv om de oppgir legitime årsaker), undergraver den iboende styrken i fellesskapet ved å få potensielle gjester til å føle seg uvelkomne, og Airbnb kan suspendere verter som har vist et slikt adferdsmønster fra Airbnb-plattformen.

Særskilt veiledning for verter utenfor USA, EU og Canada

Utenfor USA, EU og Canada kan enkelte land og samfunn tillate eller til og med kreve at man gjør forskjell på folk på bakgrunn av ting som sivilstand, nasjonal opprinnelse, kjønn og seksuell orientering. Dette strider med Airbnbs filosofi som er imot generell diskriminering. I disse tilfellene krever vi ikke at verter skal misligholde lokale lover, og heller ikke at de skal ta imot gjester som kan medføre at de utsettes for reell og påviselig fare for arrestasjon eller fysisk skade på seg selv eller eiendommen. Verter som bor i slike områder, bør informere om eventuelle begrensninger som hindrer dem i å ta imot enkelte gjester i annonsen, slik at potensielle gjester er klar over problemet og Airbnb kan bekrefte nødvendigheten av dette. I all kommunikasjon om slike begrensninger forventer vi at verter bruker et tydelig og saklig språk som ikke er nedsettende. Nedsettende bemerkninger og fornærmelser hører ikke hjemme på plattformen vår eller i fellesskapet vårt.

Hva skjer hvis en vert ikke overholder retningslinjene på dette området?

Hvis en annonse inneholder språk som ikke overholder disse retningslinjene mot diskriminering, blir verten bedt om å fjerne den aktuelle teksten og bekrefte at han eller hun forstår og er villig til å overholde disse retningslinjene og prinsippene de bygger på. Airbnb kan også, etter eget skjønn, gjennomføre tiltak som innebærer at verten risikerer å bli suspendert fra Airbnb-plattformen.

Hvis verten urettmessig avviser gjester på bakgrunn av at de er fra en beskyttet gruppe eller bruker språk som viser at handlingene var motivert av faktorer som er i strid med disse retningslinjene, kommer Airbnb til å håndheve retningslinjene, og tiltakene innebærer at verten risikerer å bli suspendert fra plattformen.

I takt med at Airbnb-fellesskapet vokser, kommer vi til å fortsette å jobbe for at Airbnbs retningslinjer og praksis følges i tråd med vårt viktigste mål, som er å sikre at gjester og verter føler seg velkomne og respekterte i alle sammenhenger der Airbnb-plattformen blir brukt. Allmennheten, fellesskapet vårt og vi forventer intet mindre enn dette.

Andre hensyn:

Retningslinjene mot diskriminering gjelder for alle deler av Airbnbs virksomhet. Vi forstår at det finnes andre hensyn som må tas for å kunne gi varierte tilbud til Airbnb-fellesskapet. Her er noen betraktninger som illustrerer slike tilfeller:

Opplevelser

Kjønn:

 • Verter for Airbnb-opplevelser kan tilby opplevelser for et enkelt kjønn hvis det er nødvendig for å skape et trygt sted (et som ikke fremkaller skade eller fare, og som ikke er ulovlig), beskytte deltakernes sikkerhet og personvern og/eller overholde juridiske eller kulturelle krav.

Tilgjengelighet / funksjonshemning / egnede overnattingssteder:

På grunn av det brede utvalget av opplevelsestilbud kan verter for Airbnb-opplevelser måtte spørre om gjestenes evne til å delta i visse fysiske aktiviteter, eller spørre om gjestenes tilretteleggingsbehov for å forberede opplevelsene sine på best mulig måte. I tillegg oppfordres opplevelsesverter til å

 • gi faktiske og nøyaktige opplysninger om opplevelsens fysiske natur, slik at gjestene selv kan avgjøre om opplevelsen er passende for dem, og om den imøtekommer deres individuelle behov
 • aktivt engasjere seg med gjester som har fortalt om funksjonshemninger og/eller har spørsmål om tilgjengeligheten til en opplevelse, og å vurdere rimelige forespørsler om tilpasninger
 • undersøke muligheten til å tilby rimelige tilpasninger der det å imøtekomme en forespørsel ikke endrer i aktivitetens natur vesentlig
Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte artikler

Få hjelp med reservasjonene, kontoen og mer.
Logg inn eller registrer deg