Naviger fremover for å få tilgang til foreslåtte resultater

  Vilkår for formildende omstendigheter

  Merk: Denne artikkelen tar ikke for seg omstendigheter knyttet til koronaviruspandemien (covid-19). Se artikkelen om formildende omstendigheter i forbindelse med covid-19 hvis du vil finne ut mer om hvilke omstendigheter som dekkes i forbindelse med covid-19, og spesielt den begrensede dekningen av reservasjoner bestilt etter 14. mars 2020.

  Trer i kraft 20. januar 2021

  Oversikt

  Disse vilkårene for formildende omstendigheter forklarer hvordan kanselleringer blir håndtert når uforutsette hendelser utenfor din kontroll oppstår etter bestillingstidspunktet og gjør det umulig eller ulovlig å fullføre reservasjonen. Disse vilkårene gjelder for reservasjoner av både overnattingssteder og opplevelser.

  Når disse vilkårene tillater kansellering, kontrollerer de og overstyrer reservasjonens kanselleringsvilkår. Gjester som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere reservasjonen og, avhengig av omstendighetene, motta refusjon i kontanter, reisekreditt og/eller annet vederlag. Verter som påvirkes av en hendelse som omfattes av disse retningslinjene, kan kansellere uten negative konsekvenser, men avhengig av omstendighetene kan kalenderne deres bli blokkert på datoene for den kansellerte reservasjonen.

  Dekkede hendelser

  Disse vilkårene bruker begrepet "hendelse" om følgende situasjoner som oppstår etter bestilling, som ikke kan forutses ved bestillingstidspunktet, og som forhindrer eller gjør det ulovlig å fullføre reservasjonen.

  Endringer i myndigheters reisekrav. Uventede endringer i krav om visa eller pass fra et myndighetsorgan som forhindrer reiser til reisemålet. Dette omfatter ikke tapte eller utløpte reisedokumenter eller andre personlige omstendigheter i forbindelse med en gjests tillatelse til å reise.

  Erklærte nødssituasjoner og epidemier. Lokale eller nasjonale nødssituasjoner, epidemier, pandemier og nødssituasjoner knyttet til folkehelsen og som er erklært av myndighetene. Dette omfatter ikke sykdommer som er endemiske eller vanligvis forbundet med et område, for eksempel malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

  Reiserestriksjoner fra myndigheter. Reiserestriksjoner fra et myndighetsorgan som hindrer eller forbyr reise til, opphold ved eller retur fra utleiestedets beliggenhet. Dette omfatter ikke reiseråd og andre lignende råd fra myndighetene som ikke er bindende.

  Militære aksjoner og andre fiendtligheter. Krigshandlinger, fiendtligheter, invasjoner, borgerkrig, terrorisme, eksplosjoner, bombeangrep, opprør, opptøyer, indre uroligheter og politisk uro.

  Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, force majeure, større avbrudd i forsyningen av grunnleggende tjenester, vulkanutbrudd, tsunamier og andre alvorlige og unormale værhendelser. Dette omfatter ikke værforhold eller naturlige forhold som er vanlige nok til å være forutsigbare på dette stedet, for eksempel orkaner som oppstår i orkansesongen i Florida.

  Dette dekkes ikke

  Alt annet. Disse vilkårene dekker kun kanselleringer på grunn av hendelsene beskrevet ovenfor. Alt annet utelukkes. Følgende er eksempler på situasjoner hvor disse vilkårene ikke gjelder: uventet sykdom eller skade; offentlige forpliktelser som jurytjeneste, oppmøte i retten eller militærtjeneste; reiseråd og andre råd fra myndigheter (som ikke utgjør et reiseforbud); kansellering eller utsettelse av et arrangement som reservasjonen ble bestilt i anledning av, og transportforstyrrelser som ikke er tilknyttet en dekket hendelse, for eksempel veistengning og kansellerte fly, tog, busser og ferjer. Hvis du kansellerer en reservasjon i disse tilfellene, blir det refunderte beløpet bestemt av kanselleringsvilkårene som gjelder for reservasjonen.

  Dette gjør du videre

  Hvis vi varsler deg eller publiserer informasjon som bekrefter at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, kan du følge kanselleringsinstruksjonene vi oppgir. Når vi har varslet deg eller publisert informasjon om hvordan disse vilkårene gjelder, skal du ha muligheten til å kansellere i henhold til vilkårene ved å gå til "Turer" og kansellere reservasjonen det gjelder. Hvis du tror at disse vilkårene gjelder for reservasjonen din, men vi har ikke varslet deg eller publisert informasjon om hendelsen, kan du kontakte oss for å kansellere reservasjonen din. Du bør i alle tilfeller være forberedt på å dokumentere hvordan hendelsen har påvirket deg eller reservasjonen din.

  Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss.

  Annet å tenke på

  Disse vilkårene gjelder for alle reservasjoner med innsjekking enten samme dag som vilkårene trer i kraft, eller senere. Disse vilkårene gjelder ikke for Luxe-reservasjoner som er underlagt refusjonsvilkårene for Luxe-gjester.

  Fikk du hjelpen du trengte?

  Relaterte artikler