Takket være verter.

Takket være millioner av verter, er det mulig å oppleve verden på en mer unik, autentisk og sosial måte. Her er noen av turene som blir arrangert hver dag gjennom Airbnb.

Takket være Ashley.
Opphold hvor man kan være sammen.
Takket være Ashley.
Opphold hvor man kan være sammen.
Takket være Cynthia.
"Husker du den helgen?" – uforglemmelige helger.
Takket være Cynthia.
"Husker du den helgen?" – uforglemmelige helger.
Takket være Geanelle.
Det spesielle stedet.
Takket være Geanelle.
Det spesielle stedet.
Takket være Jacopo.
Plass til alle.
Takket være Jacopo.
Plass til alle.