Reiseforsikring

Vurderer du å kjøpe reiseforsikring? Her er litt informasjon.

Vurderer du å kjøpe reiseforsikring? Her er litt informasjon.

Når du kjøper en reiseforsikring, må du gjennomgå hvilke årsaker som dekkes, i tillegg til forsikringens vilkår og unntak, siden dekning, poliser og leverandører varierer fra sted til sted. Vær oppmerksom på at reiseforsikringer vanligvis ikke dekker en "forutsett hendelse", eller en som det er rimelig å forvente, selv om den hendelsen er en av årsakene som dekkes. Koronaviruset (covid-19) kan anses som en forutsett hendelse og dekkes sannsynligvis ikke av de fleste reiseforsikringer.

Airbnb oppgir denne informasjonen kun for generelle opplæringsformål. Airbnb tilbyr for øyeblikket ikke reiseforsikring, og støtter heller ikke produkter eller tjenester fra reiseforsikringsselskaper, -agenter eller -meglere.

Trenger du reiseforsikring?

Reisende bør vurdere å kjøpe reiseforsikring. Behov kan variere fra person til person, men generelt sett finnes det et vidt spekter av fordeler du bør vurdere når du ser på forsikringspakker.

En pakke kan omfatte

Reisende bør vurdere å kjøpe reiseforsikring. Behov kan variere fra person til person, men generelt sett finnes det et vidt spekter av fordeler du bør vurdere når du ser på forsikringspakker.

En pakke kan omfatte

Kansellering av tur

Denne fordelen kan gi deg dekning når bestemte dekkede årsaker hindrer deg i å foreta reisen, for eksempel værforhold, streik, sykdom, skade, dødsfall og jobbrelaterte forstyrrelser.

Turavbrudd

Denne ytelsen kan gi deg tilbakebetaling for utgifter hvis du trenger å avslutte turen tidlig etter at den har begynt.

Medisinske utgifter

Denne fordelen kan gi deg tilbakebetaling av medisinske utgifter du pådrar deg på grunn av sykdom eller ulykker på en reise.

Beredskapstjenester

Denne ytelsen kan gi hjelp når du reiser for kritiske behov som nødtransport, medisinsk evakuering, legehenvisninger og bortkomne eller stjålne visum og pass.

Beskyttelse mot tapt og skadet bagasje

Denne ytelsen kan gi dekning hvis dine personlige eiendeler blir borte, stjålet eller skadet under turen.

Kanseller uansett årsak (CFAR)

Dette kan sikre deg tilbakebetaling for hele turen eller en del av reiseutgifter hvis turen blir kansellert av en eller annen grunn.

Every program is different. It’s important to review the terms of the insurance policy to determine if the plan is right for your needs.

When purchasing a travel insurance policy, carefully review the covered reasons as well as the policy terms, conditions, and exclusions as coverage, plans, and providers differ globally. Note that travel insurance generally doesn’t cover a “foreseen event”—or one that has a reasonable expectation of taking place—even if that event is one of the covered reasons. The coronavirus (COVID-19) may be considered a foreseen event and certain coverages may not apply.

Hvor kjøper man reiseforsikring?

Det finnes nettsider som sammenligner flere reiseforsikringspoliser fra ulike selskaper, slik at du kan sammenligne reiseforsikringer og velge en med dekning og pris som passer dine behov.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

The above link has been provided by a travel insurance aggregator and is available in the USA and Canada. It is not a recommendation or endorsement of the aggregator or any insurance products available through it, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Ting å tenke på

Les det med liten skrift.

Polisen inneholder opplysninger om hva som dekkes og hva som ikke dekkes. Sørg for at du har polisen tilgjengelig i løpet av turen i tilfelle noe skjer og du trenger å sende inn et krav.

Sammenlign.

Du har mange alternativer, så sørg for å sammenligne forsikringsytelser og -priser.

Se nøye gjennom forsikringspolisen din og still spørsmål.

Kontakt leverandøren for å få vite mer om dekningsgrad, vilkår og unntak.

Undersøk dekningsgraden til den nåværende forsikringen din.

Noen kredittkort tilbyr forsikringsløsninger og andre fordeler, blant annet forsikring av leiebil. Noen boligforsikringer dekker også tyveri og tap av personlige eiendeler når du er hjemmefra. Det er også mulig at du er dekket gjennom arbeidsgiver.

Svar på spørsmålene dine

Dekker reiseforsikringer krav i forbindelse med COVID-19?

Sørg for å forstå vilkårene for enhver forsikring du kjøper. Kjente eller forutsette omstendigheter som utbruddet av det nye koronaviruset (COVID-19) og andre kjente hendelser er sannsynligvis utelukket fra de fleste forsikringspoliser, og det er ikke sikkert de dekkes.

Hvis du kjøpte en forsikring før det nye koronavirusutbruddet (COVID-19), anbefaler vi at du gjennomgår polisen nøye. Forsikringsdekning for krav som oppstår som følge av det nye koronaviruset (COVID-19) er begrenset. For eksempel kan det være du dekkes dersom du faktisk blir syk eller settes i karantene, men ikke hvis du kansellerer turen din av frykt for viruset.

Bør jeg kjøpe reiseforsikring?

Reiseforsikringer tilbyr en rekke forskjellige fordeler, for eksempel tilbakebetaling av ikke-refunderbare utgifter i forbindelse med spesifiserte, uforutsette kanselleringer, avbrudd eller forsinkelser av reiser, tilbakebetaling av medisinske utgifter, hjelpetjenester, beskyttelse mot tapt og skadet bagasje, tyveri av personlige eiendeler på reise med mer. Reiseforsikring er kommersielt tilgjengelig, men dekningsgrad, løsninger og leverandører varierer fra sted til sted.

Hva er forskjellen mellom dekning av turavbrudd og turkansellering?

Dekning av turavbrudd kan gi deg rett på tilbakebetaling hvis du må avbryte turen din på grunn av en årsak som dekkes. Dekning av turkansellering kan gi deg rett på tilbakebetaling hvis turen din blir kansellert av en årsak som dekkes.

Har jeg reiseforsikring gjennom kredittkortet mitt?

Noen kredittkort tilbyr begrenset dekning i form av reiseforsikringer eller kanselleringsprogrammer. Forsikringsprogrammene varierer med hensyn til dekning, unntak og begrensninger.

Kredittkortprogrammer kan gi: – forsikring på leiebil (herunder avgifter ved tap av bruk) – tapt eller skadet bagasje – ulykkesforsikring ved dødsfall og/eller flyulykker –  reisehjelp og -bistand ved nødstilfeller

Vi anbefaler å gjennomgå kredittkortfordelene dine, inklusive eventuelle reisebeskyttelsesytelser som er tilgjengelige for deg avhengig av medlemskapet ditt.